01 800x600

W okresie letnim w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Janowiec Kościelny odbyły się warsztaty o tematyce ekologicznej oraz wyjazdowe zajęcia w Garncarskiej Wiosce. Projekt pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez  działalność kulturalno-edukacyjną – warsztaty ekologiczne na terenie gminy Janowiec Kościelny” powstał przy współudziale Urzędu Gminy, a beneficjentem i realizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe BENE FIDE. Oferta skierowane do dzieci i młodzieży zawierała liczne zajęcia edukacyjne, warsztatowe, gry ukierunkowane na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

                Inauguracja projektu odbyła się 22 czerwca 2018 r. w  świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym. Podczas pierwszych warsztatów w Janowcu Kościelnym odbył się koncert zespołu dziecięcego „Iskierki”, który swym repertuarem wprowadził zebranych w świat ekologii. Przeprowadzono również szereg konkursów związanych z tematyką ochrony środowiska. Chętnych do udziału w konkursach nie brakowało, gdyż nagrody w postaci drzewek cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Odbył się także konkurs plastyczny pt. „Eko-wakacje”.  Dla uczestników spotkania został zorganizowany grill, a także ekologiczne zabawy sportowe na świeżym powietrzu.

                 Przez okres wakacyjny członkowie Stowarzyszenia Bene Fide odwiedzali pozostałe świetlice wiejskie na terenie naszej gminy: Janowiec Kościelny, Safronka, Nowa Wieś Wielka, Bielawy, Zaborowo, Szczepkowo Borowe, Nowa Wieś Dmochy i Smolany. Podobnie jak w przypadku janowieckiej świetlicy, w pozostałych również przeprowadzono ekologiczne warsztaty połączone z konkursami i zabawami integracyjnymi. Tradycyjnie za udział w konkursach wiedzy ekologicznej dzieci otrzymały nagrody w postaci drzewek i innych drobnych gadżetów. Podsumowaniem każdego ze spotkań było wspólne grillowanie. Konkurs plastyczny „Eko-wakacje” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas obchodów Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka w dniu 02 września 2018 r.

             Kolejnym etapem realizowanego projektu był wyjazd czterdziestoosobowej grupy dzieci do  Garncarskiej Wioski w Kamionce. Wyjazd odbył się w dniu 21 sierpnia 2018 r. a uczestnicy wzięli udział w w zajęciach edukacyjnych: Edukacja – Kultura – Środowisko. Warsztaty ekologiczne obejmowały projekcję filmu w Kinie Przyrody, zwiedzanie Garncarskiej Wioski (Muzeum Garncarstwa, Kuźni, Mazurskiej Stodoły, Galerii „Skarby Ziemi”, Obserwatorium Przyrody „Wróbelkowo”), grę terenową w Rajskim Ogrodzie, prelekcję o pszczołach i motylach, sadzenie roślinek i zajęcia lepienia w glinie. Po dniu pełnym wrażeń wszyscy usiedli wokół ogniska, by upiec smaczne kiełbaski i podsumować spotkanie.

              We wrześniu odbędzie Rodzinny Piknik Ekologiczny, będący podsumowaniem projektu.

 Janowiec Kościelny 

 

Safronka

 

Nowa Wieś Wielka

 

Zaborowo

 

Szczepkowo Borowe

 

Nowa Wieś Dmochy

 

Smolany

 

Bielawy

 

Garncarska Wioska

 

 


 

 

Powitanie Wakacji 05.07.2018r.

05.07.2018 na Orliku w Janowcu Kościelnym odbyły się zajęcia sportowo – rekreacyjne. Razem z dziećmi przywitaliśmy długo wyczekiwane – wakacje. Dzieci wzięły udział w zabawach tj.: tor przeszkód, strzał do bramki, rzut piłką do kosza, zabawy z chusta animacyjną itp. Zabawy i śmiechu było co niemiara. Zapraszamy na kolejne zajęcia. Plan Wakacji dostępny na stronie Gminy:  http://janowiec.warmia.mazury.pl/kultura/wydarzenia-kulturalne/1432-plan-wypoczynku-letniego-samorzadowy-osrodek-kultury-2018 , oraz na Facebooku Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym: https://www.facebook.com/475202315877088/photos/a.1880470838683555.1073742010.475202315877088/1928973407166631/?type=3&theater .

WARSZTATY PLASTYCZNE

10 lipca odbyły się „Warsztaty plastyczne” - kolejne zajęcia zorganizowane dla dzieci podczas wakacji. Dzieci wykonały piękne ramki, malowały i ozdabiały patyczki po czym sklejały na kształt ramki w której mogły umieścić swoje fotografie np. z wakacji. Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem podczas tworzenia swojej pracy.

 

WARSZTATY PLASTYCZNE, GRY I ZABAWY

Zaplanowane na wczoraj (12.07.2018 r. ) gry terenowe „Szukanie skarbów”, ze względu na deszczową pogodę nie mogły się odbyć. Wszystkie osoby zainteresowane zabawą zostały zaproszone do udziału w warsztatach plastycznych, grach i zabawach w Ośrodku Kultury. Uczestnicy warsztatów wykazali się ogromnymi zdolnościami plastycznymi, co zaowocowało pięknymi pracami. Oprócz warsztatów były gry i zabawy tj. taniec z krzesłami, zabawa z hula-hop itp.

 

WARSZTATY PLASTYCZNE 12.07.2018

 

WARSZTATY PLASTYCZNE 16.07.2018

 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 24.07.2018

 

zdjęcia wykonane podczas warsztatów fotograficznych:

 

WYJAZD NA BASEN DO MŁAWY 26.07.2018

 

GOTOWANIE NA STADIONIE - warsztaty kulinarne 27.07.2018

 

WYCIECZKA DO PLANETARIUM - OLSZTYN 30.07.18

 

 

9 1024x683

Dla Gminy Janowiec Kościelny hasło „ Rodzina-Dom-Ojczyzna” ma szczególne znaczenie. Hasło to nierozerwalnie wiąże się z mottem  „ Rodowód, tożsamość, tradycja”, które przyświeca organizatorom wszystkich wydarzeń kulturowych i społecznych  w Gminie.        To powiązanie jest oczywiste, gdyż rodowód to miejsce skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. Z tym miejscem na ziemi się utożsamiany, mamy poczucie przynależności. Tradycja zaś jest podstawą zachowania własnej tożsamości, jest wyróżnikiem danej rodziny czy też społeczności.

Obchody Dni Rodziny były w 2018 roku  różnorodne , a hasło „ Rodzina-Dom-Ojczyzna” towarzyszyło każdemu przedsięwzięciu. W ten sposób podkreślano   przypadającą w tym roku setną rocznicę  odzyskania niepodległości i silny, wręcz nierozerwalny związek miedzy potrzebą pielęgnowania wartości względem rodziny i Ojczyzny. 

27.05.2018 r. ( niedziela) godz. 12.00 Msza Św. inaugurująca obchody w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego- Proboszcz Parafii-ksiądz Kanonik Jacek Lubiński kazanie poświęcił rodzinie i Ojczyźnie. Przywoływał  wiele przykładów wskazujących, że wartości wyniesione z domu rodzinnego kształtują człowieka i mają ogromne znaczenie w postawach wobec Ojczyzny. Zachęcano do czynnego udziału w obchodach i podejmowania własnych , rodzinnych inicjatyw, które nawiązywać będą do przypadającej 100 ( setnej) rocznicy odzyskania niepodległości. 

30.05.2018 r. „ Kocham Cię Polsko”- obchody w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym- Przygotowano kompleksowy blok tematyczny poświęcony rodzinie i Ojczyźnie. Wiele cennych wskazówek usłyszeli rodzice podczas wykładu Pani psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy na temat wychowania dzieci. Wskazano rady poparte własnym doświadczeniem, szukano odpowiedzi na pytanie „ Jak mówić, aby dzieci nas słuchały”. Niezwykle efektownie wyglądały dzieci prezentujące tańce narodowe. Przygotowana wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej prezentowała się okazale. W każdej z prac dostrzec można było  graficzny przekaz hasła przewodniego „ Dom-Rodzina-Ojczyzna”. Przygotowano teleturniej „ Kocham Cię, Polsko”  ( wzorując się na telewizyjnym teleturnieju), podczas którego  uczniowie, nauczyciele             i rodzice wspólnie bawili się i rozwiązywali zagadki. Dokonano również wręczenia nagród     z konkursu  recytatorskiego „Moja Ojczyzna” . Pełny podziw i uznanie należą się  laureatom,  prezentującym utwory.

03.06.2018 r. „ Trwałość Rodziny Trwałością Narodu”- Jubileusze Pożycia Małżeńskiego- Odbyła się uroczysta Msza Św., w trakcie której dominującym wątkiem         w kazaniu były kwestie trwałości związku małżeńskiego. Podkreślano znaczenie rodziny, dziękowano za  dobry przykład jaki Szacowni Jubilaci dają młodemu pokoleniu. Wskazywano  wzorce  dobrych relacji między małżonkami. Właściwe postawy etyczne           i moralne oraz poczucie przynależności, tożsamości są wyznacznikiem trwałości narodu, a więc i każdej rodziny. Rodzina jest bowiem fundamentem każdego narodu. Zdrowa rodzina to zdrowy naród- mówił ksiądz kanonik Jacek Lubiński-Proboszcz Parafii. Pani Wójt Bożena Grochala wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyła medale, pamiątkowe dyplomy. Jubilaci otrzymali również upominki, kwiaty i życzenia od Piotra Libery-Biskupa Płockiego, które w formie okolicznościowego listu gratulacyjnego przekazał ksiądz Proboszcz. Miłym upominkiem był także występ Zespołu Kameralnego Pro Musica Antiqa”.

06.06.2018 r. Rodzinny Bieg na stadionie w Kucach „ Wszystkie dzieci nasze są”- Idea organizacji Biegu Rodzinnego od samego początku jest niezmienna- nie liczy się tak naprawdę czas ukończenia biegu, ważne aby był to czas spędzony aktywnie i razem z rodziną. Bo to rodzina jest najważniejsza i na metę dobiec trzeba razem. Sukcesem jest sam udział     w biegu i jego ukończenie.  W rodzinie każdy powinien się bowiem wzajemnie wspierać.   Tak też jest w  organizowanym Biegu Rodzinnym- czasem potrzebny doping, a czasem trzeba słabszego wziąć na ręce…..Oprócz tradycyjnego biegu były także inne sprawnościowe zadania, kiełbaski z grilla i liczne konkursy. Miłą atrakcją był recital słowno-muzyczny poety, piosenkarza Jacka Musiatowicza z synem Michałem – uczestnikiem programu Must Be The Music. Przeplatane muzycznie opowieści zachęcały do rozwijania pasji, zainteresowań i umacniania pozytywnych relacji w rodzinie.

08.06.2018 r. „ Ojczyzna w sercu każdej rodziny” - Hasło tegorocznych obchodów „Rodzina Dom Ojczyzna” było  myślą przewodnią programu artystycznego, który rozpoczął uroczystość w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie.

Ciekawy wykład  pt. „Konsekwencje prawne zaniedbań rodzicielskich” poruszał tematy trudne, ale spotykane w każdej społeczności. Trzeba o tym rozmawiać, uświadamiać                 i pomagać rodzinom dysfunkcyjnym.

Kolejnym punktem uroczystości był „Bieg pamięci Rafała”, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dalsza część przybrała formę piknikową- była grochówka, kiełbaski z grilla, ciasta, lody. Emocji dostarczyły mecze piłki nożnej, gdzie drużyny składały się z rodziców i dzieci.  Podkreślano znaczenie pracy zespołowej, której nie brakuje także  w rodzinie. Każdy członek rodziny pełni jakąś funkcję, tak jak zawodnik na boisku. W obrazowy sposób podkreślano znaczenie rodziny oraz wymieniano czynniki , które dominować powinny w każdej rodzinie: miłość, zrozumienie, akceptacja, troska, solidarność. Mówiono także o miłości do Ojczyzny, którą z pewnością „ wynosi się z domu” 

10.06.2018 r. Gminno-Parafialny Festyn Rodzinny  - zakończenie obchodów

Na terenie parkingu przy Kościele w Janowcu Kościelnym oraz na placu zabaw przy Szkole Podstawowej zorganizowano miejsce do piknikowania. Uczestnikami byli Mieszkańcy oraz goście przebywający na terenie Gminy. Sołectwa przygotowały swojskie jadło, które ustawiono na jednym, długim stole. Stół symbolizował jedność- o czym wspominał również Ksiądz Kanonik  Jacek Lubiński –Proboszcz Parafii w kazaniach tego dnia, podkreślając, że jedność powinna być w rodzinie i Ojczyźnie. Degustowano przygotowane potrawy, dochód przeznaczając na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Zaproszony przez Księdza Kanonika  Zespół Seminaryjny „ Synowie” zaprezentował  zdolności muzyczne kleryków Seminarium Duchownego w Toruniu . Było wiele atrakcji dla dzieci, w tym dmuchane zjeżdżalnie, pokaz strażacki i motocyklowy. Mimo upału, panowała radosna atmosfera.

Mimo, iż obchody oficjalnie zakończono należy pamiętać, że troska o rodzinę               i Ojczyznę powinna być okazywana każdego dnia. W słowie troska mieści się miłość, zaufanie, wierność. Słowa naszego Wielkiego Polaka Św. Papieża Jana Pawła II najlepiej o tym świadczą:  „Trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie we wszystkich wymiarach społecznego bytu, zarówno w wymiarze politycznym, ekonomicznym i oczywiście kulturalnym. Tak jest w rodzinie. Tak jest też na inną skalę w narodzie  i państwie. Tak jest wreszcie w całej rodzinie ludzkości”.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich osób i instytucji, które włączyły się w organizację Gminno-Parafialnych obchodów Dni Rodziny.

Zofia Wielgus

 

 bierg

Tegoroczny III Janowiecki Bieg Rodzinny pod hasłem „Europa Razem” został zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym w ramach Pikniku „Jesteśmy w Europie” przy wsparciu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Janowiecki Bieg Rodzinny impreza, która doskonale wpisała się w obchody XX-tych Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny, gdzie najważniejsze były dzieci, które stały się głównymi bohaterami spotkania. Na ścieżce biegowej rywalizowały drużyny rodzinne oraz uczniowie ze Szkół Podstawowych w Janowcu Kościelnym i Waśniewie – Grabowie w poszczególnych kategoriach wiekowych. Choć nie wyniki i miejsca były najważniejsze - odnotujmy, że jako pierwsi na na mecie w kategorii rodzinnej zameldowali się Sobotka Mateusz i Rogoziński Eryk, drugie miejsce powędrowało do Pokus Tomasza i Purzyckiego Grzegorza, trzecie miejsce zajęli Szulc Szymon i Szulc Radosław.

W kategorii klas I-III miejsca na podium wywalczyli :

I miejsce – Oliwia Długokęcka,

II miejsce – Wiktor Tejs,

III miejsce – Michał Załoga.

W kategorii klas IV-VI :

I miejsce – Michał Szulc,

II miejsce – Grzegorz Skaliński,

III miejsce – Mateusz Tejs.

A w kategorii klas VII i Gimnazjum następujące miejsca zajęli :

I miejsce – Marek Chmielewski,

II miejsce – Jakub Iwanowski,

III miejsce – Bartosz Kuligowski.

Wszyscy startujący dostali na mecie pamiątkowe medale. Na zwycięzców, oprócz pucharów czekały atrakcyjne nagrody. Po zakończonej rywalizacji biegowej na ok 2-kilometrowej trasie, na wszystkich czekały punkty sprawnościowe, po zaliczeniu których,  każdy uczestnik dostawał drobny upominek. W trakcie imprezy nie zabrakło Europejskiego Koła Fortuny, maskotki Syriusza, konkursów i quizów na temat wiedzy o Unii Europejskiej oraz kiełbasek z grilla. Miłą atrakcją podczas tegorocznych zmagań, był recital słowno-muzyczny poety, piosenkarza Jacka Musiatowicza z synem Michałem – uczestnikiem programu Must Be The Music. Przeplatane muzycznie opowieści zachęcały do rozwijania pasji, zainteresowań i umacniania pozytywnych relacji w rodzinie.  

Idea organizacji Biegu Rodzinnego od samego początku jest niezmienna- nie liczy się tak naprawdę czas ukończenia biegu, ważne aby był to czas spędzony aktywnie i razem z rodziną. Bo to rodzina jest najważniejsza i na metę dobiec trzeba razem. Sukcesem jest sam udział w biegu i jego ukończenie.  W rodzinie każdy powinien się bowiem wzajemnie wspierać. Tak też jest w  organizowanym Biegu Rodzinnym- czasem potrzebny doping, a czasem trzeba słabszego wziąć na ręce……

W ten sportowy sposób akcentowano obchody Gminno-Parafialnych Dnia Rodziny.

To był naprawdę dobrze spędzony czas razem. Zapraszamy na kolejny IV Janowiecki Bieg Rodzinny za rok.

SOK

IMG 4636 800x533

Czytaj informację o wykonywaniu zdjęć

XVIII SEMINARIUM HISTORYCZNE

Dla naszej Gminy bardzo ważna jest historia, tradycja i pobożańska tożsamość.

Każde seminarium związane jest z historią i tradycją naszego regionu oraz z przypomnieniem zapomnianych wydarzeń, osób i miejsc.

XVIII  Seminarium odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Waśniewie-Gwoździach, którego właścicielem jest Pan Sławomir Wojda.

Wszystkich zebranych gości przywitała Pani Marzena Borkowska – Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym. Wśród zaproszonych gości w Seminarium udział wzięli m.in.:  Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji w Urzędzie Marszałkowskim  - Pan Ryszard Cecot,  Doradca Wojewody - Pan Marcin Paliński,  Pan Profesor Ryszard Juszkiewicza z małżonką, Pani Barbara Krajewska-poetka ludowa, Pan Andrzej Mateusz Kamiński-pasjonat historii.

Przywitano również: przedstawicieli organów samorządowych - Przewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny Pana Zbigniewa Ambrozińskiego, Wójta Gminy-Panią Bożenę Grochala oraz radnych gminy i powiatu, byłych i obecnych dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i zakładów pracy, media oraz ogólnie wszystkich sympatyków ziemi pobożańskiej.

Oficjalnego otwarcia XVIII Seminarium Historycznego dokonała Pani Bożena Grochala –Wójt Gminy, która po przemowie, wręczyła pamiątkowe tabliczki z okazji Jubileuszu Dziewięćdziesięciolecia Urodzin Pani Barbarze Krajewskiej oraz Profesorowi Ryszardowi Juszkiewicz.

Po uroczystym przywitaniu rozpoczęły się wykłady. Jako pierwsza wystąpiła Pani Hanna Cierkowska nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie, która przygotowała wykład pt. „Niepodległą idziemy w przyszłość”.

Kolejny wykład wygłosiła Pani Teresa Antczak – Wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich - „Rodzina, dom fundamentem Ojczyzny”.

Kolejny wykład przedstawił nam Pan dr Janusz Zawadziński z Warszawy, z zawodu  lekarz anestezjolog, pasjonat historii. Wykład pt. „Szkoła Poboża w świetle Polskiej Deklaracji o podziwie i Przyjaźni Stanów Zjednoczonych” był interesujący , Wśród uczestników na pewno wyzwoliła się ciekawość i chęć odkrycia czy i kto z rodziny podpisał się wówczas na deklaracji.

Ostatni wykład pt. „Rządy Jagiellonów w Polsce – Najważniejsi Władcy Polski”. przedstawiony został przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.

Głos zabrała także Pani Beata Jóźwiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie, która przestawił nam prezentację na temat Architektury Sakralnej Poboża tzn. przydrożnych figurek, krzyży znajdujących się w miejscowościach Gminy Janowiec Kościelny. Następnie Pan Andrzej Mateusz Kamiński przestawił  krótką historie swojej rodziny, która miała korzenie właśnie na naszej pobożańskiej ziemi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy już na kolejne seminarium, które odbędzie się za rok.

 

VII FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

24.06.2018 r. w Kościele w Janowcu kościelnym odbył się VII Festiwal Piosenki Religijnej organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym oraz Parafię pod Wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym. Festiwal to muzyczna forma promocji Powiatu Nidzickiego w tym Gminy Janowiec Kościelny. Od pierwszej edycji motto Festiwalu brzmi „ Do Ciebie te słowa i nuty ślę”. W tym roku mięliśmy zaszczyt gościć talenty wokalne m.in. ze Szczytna, Działdowa, Nidzicy, Kozłowa, Świętajna, Janowca Kościelnego, Kolonii, Rozdroża. Poziom wykonywanych utworów był bardzo wysoki, dlatego jury miało nie lada wyzwanie, by wyłonić zwycięzców.

Jury w składzie:

- Ks. Kan. Tomasz Opaliński,

- Bogusława Szpandowska,

- Tadeusz Miller,

- Michał Gogolewski

Postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii indywidualnej:

I miejsce – Maciej Golian.

II miejsce –Hanna Rydzewska.

III miejsce – Weronika Pietkiewicz.

Wyróżnienie dla Małgorzaty Kozickiej.

W kategorii zespołowej:

I miejsce –  SursumCorda,

II miejsce – Janowieckie Iskierki,

III miejsce – Chór przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Rozdrożu, Fundacja  EXITIBUS

Festiwal to prawdziwa uczta duchowa, dlatego też organizatorzy zapraszają wszystkich za rok na kolejną edycję.

SOK