20161024 170658 800x450

GORĄCE RYTMY ! ŚWIETNA ZABAWA, MNÓSTWO SPALONYCH KALORII I PIĘKNE CIAŁO ! ZAPRASZAMY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 16:30 :)

Już po raz trzeci sołectwo Bielawy reprezentowało Gminę Janowiec Kościelny podczas Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się 18 września 2016 roku w Olsztynku.
Teren Parku Etnograficznego to wprost wymarzone miejsce na tego typu wydarzenia, co niewątpliwie wpływa na ogólny klimat artystyczny tego wydarzenia. Atmosferę tworzą jednak ludzie, uczestnicy poszczególnych grup wieńcowych oraz licznie przybyli goście, turyści. Nasza ekipa z Bielaw godnie prezentowała  Gminę. Uśmiech na twarzach, gwar, dźwięk muzyki, przyśpiewki ludowe i biesiadne to cechy charakterystyczne grup wieńcowych, których było łącznie 36. Mimo, iż wieniec wykonany przez sołectwo Bielawy nie znalazł się wśród nagrodzonych to nasza grupa wieńcowa, z sołtysem Panią Jadwigą Opalińską i Panem  Tadeuszem Jurkiewiczem-radnym Gminy na czele wraz z pozostałymi mieszkańcami sołectwa, z dumą promowała Gminę Janowiec Kościelny. Wykonany na tę okoliczność baner zawierał  zaproszenie do odwiedzenia Gminy, w której tradycja, rodowód i tożsamość zajmuje ważne miejsce i jest swego rodzaju wyróżnikiem.

Szczegóły przebiegu Dożynek Wojewódzkich w relacji nadesłanej  Przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Dożynki wojewódzkie 2016 za nami. Wraz z rolnikami świętowaliśmy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku.

Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów był marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Na zaproszenie marszałka olsztynecki skansen odwiedziły liczne delegacje z gmin, powiatów oraz wielu mieszkańców regionu. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Zbigniew Babalski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sławomir Sadowski - wicewojewoda warmińsko-mazurski, posłowie i senatorowie, Artur Wrochna – burmistrz Olsztynka, przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, służb mundurowych, świata nauki oraz instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich w regionie Warmii i Mazur. Po raz kolejny wybrano olsztynecki skansen na miejsce organizacji Dożynek, ze względu na to, że jest ono swoistą strażnicą pamięci warmińsko-mazurskiej wsi.

Święto Plonów tradycyjnie już rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, którą koncelebrował Ksiądz Arcybiskup koadiutor Józef Górzyński. Starostami tegorocznego święta byli Alina Lipowska oraz Szczepan Cichocki. Obrzęd dożynkowy rozpoczął przemarsz barwnego korowodu na czele ze starostami dożynek, zaproszonymi gośćmi i grupami wieńcowymi z kunsztownie wykonanymi wieńcami dożynkowymi. Podczas tegorocznego święta plonów bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jego celem jest kultywowanie i popularyzacja najbardziej wartościowych, nadal żywych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy, a także promocja dorobku kulturowego warmińsko-mazurskiej wsi.

W tym roku pierwsze miejsce zdobył wieniec z miejscowości Nowe Siedlisko z gminy Ostróda, na drugim miejscu uplasował się wieniec z  miejscowości Podleśna z gminy Dobre Miasto, trzecie miejsce przypadło mieszkańcom miejscowości Skurpie z gminy Płośnica. W ramach konkursu przyznane zostały również wyróżnienia, które otrzymały gmina Susz, Budry, Orzysz, Grunwald, Biskupiec, Kisielice, Reszel, Korsze Gołdap oraz gmina Biała Piska. Wszystkie wieńce uczestniczące w konkursie, którym nie udało się wygrać nagród, zostały wyróżnione za uczestnictwo. Samorząd województwa nagrodził także Koła Gospodyń Wiejskich z Warmii i Mazur w ramach konkursu na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2016”. W tym konkursie I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Lipowiec z gminy Szczytno. Na drugim miejscu uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Piecki w gminie Piecki, a trzecie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Ruś - gmina Stawiguda. Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Babiak, Mierki i Szczęsne otrzymały wyróżnienia.


Święto plonów było również okazją do wręczenia odznak honorowych za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz „Zasłużony dla rolnictwa”. – Na Warmii i Mazurach użytki rolnicze stanowią 50 proc. obszaru województwa – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Posiadamy wysoko rozwiniętą, znaczącą w skali kraju produkcję towarową, zarówno roślinną, jak zwierzęcą. Jako region wiedziemy również w kraju prym w obszarze gospodarstw ekologicznych, a nasze gospodarstwa rodzinne chętnie sięgają do tradycji kulinarnej i działalności agroturystycznej. Dlatego dożynki u nas to wyjątkowe święto i zawsze starannie się do niego przygotowujemy. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury i dobrych obyczajów, pokazuje wartości, jakimi są umiłowanie ziemi rodzinnej i uszanowanie pracy rolników. Podnosi rangę wsi polskiej i znaczenie rolnictwa w gospodarce i życiu codziennym, bo to ono daje nam chleb powszedni, za który dzisiaj wszyscy dziękujemy.


W części artystycznej uroczystości wystąpił Zespół Śpiewaczy Reszelanie, Zespół Pieśni i Tańca Perła Warmii oraz zespół K.O.M.P. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Krawczyk. Warmińsko-Mazurskim Dożynkom Wojewódzkim towarzyszyły liczne atrakcje: pokazy dawnych zawodów, prezentacja dorobku kulturalno-tradycyjnego naszego regionu, promocja dziedzictwa kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla, prezentacja stoisk wystawienniczych z rękodziełem ludowym, artystycznym i kulinarnym, zorganizowana w ramach XIV Targów Chłopskich, piknik wieprzowy oraz prezentacja firm i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.

Link do galerii zdjęć: https://goo.gl/photos/Z6TDqq3yAFjz9vXV7

DSCF3099 800x600

Święto Pieczonego Ziemniaka już za nami.

04 września 2016 roku odbyły się Dożynki Gminne, które od 31 lat nazywane są w Gminie Janowiec Kościelny Świętem Pieczonego Ziemniaka. To największe wydarzenie kulturowe w Gminie poświęcone jest przede wszystkim rolnikom. Dożynki nabierają bowiem szczególnego znaczenia dla Gmin o typowo rolniczym charakterze, a do takich należy Gmina Janowiec Kościelny. Większość społeczności to rolnicy, którzy z pokolenia na pokolenie prowadzą gospodarstwa rolne. Oni traktują tę ciężką pracę nie tylko jako sposób na życie, ale również jako tradycję rodzinną, ukształtowaną przez wiele lat umiłowaniem do ziemi. Święto jest więc symbolicznym podziękowaniem za rolniczy trud. Tym świętem wieńczymy całoroczną pracę rolników, prezentujemy ich osiągnięcia i dorobek. Jest to impreza promująca Gminę, jej przedsiębiorców, a także bogactwa naturalne oraz tradycje rodzinne i lokalne. To na tej imprezie gościmy największą liczbę turystów, którzy czują się u nas dobrze, skoro z roku na rok zwiększa się ich liczba.

Punktualnie o godz. 11.00 spod Kościoła w Janowcu Kościelnym wyruszył korowód dożynkowy prowadzony przez poczty sztandarowe, którym przewodniczył Druh OSP- Pan Robert Antczak-Naczelnik OSP Janowiec Kościelny, a następnie poczty sztandarowe Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym i Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie Grabowie.

Mławska Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Panem Mirosławem Cieślakiem wyznaczała rytm, a brzmienie charakterystycznych instrumentów muzycznych słychać było już z daleka. Przemarsz na stadion gminny w Kucach odbywał się więc niezwykle paradnie.

Uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. Krzysztof Świerczyński-Wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej wraz z Proboszczem Parafii-ks. Jackiem Lubińskim. Wśród darów składanych na ołtarzu Państwo Anita i Andrzej Szczepkowscy z Pokrzywnicy Wielkiej złożyli dar od wszystkich rolników z Gminy- były to świece liturgiczne.

Po Mszy Świętej uroczystego otwarcia Święta Pieczonego Ziemniaka dokonała Pani Bożena Grochala-Wójt Gminy Janowiec Kościelny, która w przemówieniu podkreślała i dziękowała wszystkim rolnikom za ich wielki wysiłek i umiłowanie ziemi. Dziękowała również wszystkim sołectwom za piękną prezentację stoisk i wieńców dożynkowych.

Stoiska przygotowały następujące sołectwa: Pokrzywnica Wielka, Smolany, Kuce, Napierki, Nowa Wieś Dmochy, Janowiec Kościelny, Borowe, Bielawy.

Wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa: Kołaki, Bielawy, Borowe, Gwoździe, Smolany, Iwany, Nowa Wieś Dmochy, Janowiec Kościelny, Zaborowo, Stare Połcie, Nowa Wieś Wielka.

Zaszczytną funkcję Starostów Dożynek pełnili: Pani Ewa Krajewska z miejscowości Jabłonowo Adamy oraz Pan Robert Podowski z Krajewa Małego.

Ciepłe słowa do rolników osobiście kierowała Pani Senator Lidia Staroń. W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego głos zabrała Pani Agnieszka Warakomska-Poczobut-Dyrektor Biura Wojewody, w imieniu Marszałka Województwa Pan Ryszard Cecot- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Głos zabrała także Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nidzicy-Pani Joanna Szczepkowska. Wiele życzeń nadeszło również listownie, o czym poinformowano uczestników imprezy, a wśród nich od Posłów: Pani Iwony Arent, Pani Urszuli Pasławskiej, Pana Wojciecha Kossakowskiego, Pana Zbigniewa Babalskiego.
W imieniu Posła Antoniego Gosiewskiego życzenia i gratulacje przekazał Asystent Posła.

Jak co roku Święto Pieczonego Ziemniaka jest okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień.

Odznakę „ Zasłużony dla rolnictwa” wręczono następującym rolnikom naszej Gminy:

 1. Pani Ewie Krajewskiej z Jabłonowa Adamy

 2. Panu Tadeuszowi Rudzińskiemu z Pokrzywnicy Wielkiej

 3. Panu Romanowi Jastrzębowskiemu z Nowej Wsi Dmochy

 4. Panu Jerzemu Wrzeszczyńskiemu z Janowca Kościelnego

 5. Panu Krzysztofowi Młyńskiemu z m. Janowiec Jastrząbki

 6. Panu Bogdanowi Kownackiemu z Połci Młodych

 7. Panu Stanisławowi  Szmyt z Krusz

 8. Panu Józefowi Nowosielskiemu z Nowej Wsi Wielkiej

 9. Panu Zbigniewowi Sosnowskiemu z Piotrkowa

 10. Panu Mirosławowi Kaczmarczykowi z m. Jabłonowo Adamy

 11. Panu Jerzemu Moszczyńskiemu z m. Stare Połcie.

 Zaszczytny tytuł PRIMUS INTER PARES otrzymali :

Kamil Kaczmarczyk- uczeń Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym

Katarzyna Skierska-uczennica Szkoły Podstawowej w Waśniewie -Grabowie.

Nagroda Primus Inter Pares przyznawana jest w dwóch kategoriach( Gimnazjum, Szkoła Podstawowa) dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w cyklu trzyletnim.

Gratulacje odebrał także uczeń Szkoły Podstawowe w Waśniewie Grabowie Eryk Rogoziński, laureat konkursu historycznego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Była też okazja aby uhonorować osoby i drużyny, które uzyskały nagrody w dziedzinie sportu.

W kategorii indywidualnej nagrodę otrzymała Weronika Iwanowska, uczennica Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym za zdobycie tytułu Króla Strzelców oraz udział w licznych rozgrywkach piłki nożnej, w tym na szczeblu krajowym.

W kategorii drużynowej nagroda przypadła Drużynie Dziewcząt z Zespołu Szkół
w Janowcu Kościelnym za zdobycie 9 miejsca w finale krajowym „ Piłkarska Kadra Czeka” oraz zdobycie tytułu „ Mistrzowie Województwa”.

Podziękowania odebrała też Drużyna, która w krajowym finale rozgrywek „ Mała Piłkarska Kadra Czeka” zajęła XI miejsce.

Cieszy fakt, że w dziedzinie sportu odnosimy sukcesy, jest to efekt pracy zawodników i trenerów: Pani Elżbiety Zielińskiej, Pana Rafała Pyry, Pana Wiesława Kacnera.

Po ceremonii nadszedł czas na blok tematyczny związany z ekologią. Tegoroczny Piknik Ekologiczny to zamierzona edukacja. Od kilku lat w takiej piknikowej formie przekazujemy treści związane z ochroną środowiska. W tej części Święta Pieczonego Ziemniaka uczestnicy mogli wziąć udział w licznych konkursach, a nagrody były zapewne miłym akcentem.

Nieodłącznym elementem dożynek są jednak konkursy : „ Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, „Najpiękniejsze i najciekawsze stoisko sołeckie” i „Najlepszą potrawę ziemniaczaną ”. Odbył się także „ Turniej sołectw”, podczas którego drużyny sołeckie zmagały się w pięciu konkurencjach.

Komisja dokonywała oceny zgodnie z kryteriami. Wybór nie był prosty, gdyż jak zwykle poziom był bardzo wysoki. Stoiska sołeckie wyglądały przepięknie, wszędzie widniały ekologiczne hasła. Przygotowano także swojskie jadło, które cieszyło się ogromnym powodzeniem. Wieńce dożynkowe to misternie wykonane prace artystyczne. Należy pogratulować pomysłów i podziwiać talent.

Ostatecznie komisja wyłoniła zwycięzców, przyznając w każdym konkursie I, II i III miejsca, a pozostałym wyróżnienia.

W konkursie „ Na najpiękniejszy wieniec” I miejsce zajęło sołectwo Bielawy. Sołectwo będzie zatem reprezentowało Gminę Janowiec Kościelny w Dożynkach Wojewódzkich, jakie odbędą się 18 września 2016 roku w Olsztynku. II miejsce : Nowa Wieś Dmochy, III miejsce Połcie Stare.

W konkursie „ Najpiękniejsze i najciekawsze stoisko” : I miejsce sołectwo Borowe, II miejsce :Smolany, III miejsce : Kuce.

W konkursie „ Najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana” : I miejsce zajęła Pani Elżbieta Szczepkowska, II miejsce: Wioletta Komosińska, III miejsce: Pani Halina Kalinowska.

W Turnieju Sołectw I miejsce zajęło sołectwo Pokrzywnica Wielka, II miejsce: Nowa Wieś Dmochy, III miejsce: Smolany.

W części artystycznej wystąpiły : Zespół Artystyczny Seniorów z Mławy „ CANTARE”, Kapela Ludowa „ BERKLEJDY” , „ POBOŻANKI”, Zespół RELAX. Bez wątpienia każdy mógł się dobrze bawić, a w wieczornej części roztańczona publiczność przed sceną nagradzana była płytami Zespołu SUMMER NIGHT i VERDIS.

Podczas imprezy zwiedzać można było stoiska przygotowane przez szkoły, firmy i instytucje.

Mieszkańcy Gminy i turyści przyzwyczaili się również do niewątpliwej atrakcji, jaką przygotował 9 Pułk Rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego. Długie kolejki i zadowolenie na twarzach dzieci i młodzieży były najlepszym tego potwierdzeniem. Sposób prezentowania sprzętu i opowiadania o zadaniach Pułku stało się interesującą przygodą dla uczestników imprezy. Zobaczyć coś z bliska, a nawet doświadczyć jazdy sprzętem, to jak się okazuje, wielkie przeżycie.

Na koniec tej obszernej relacji warto pochwalić się pozytywnymi opiniami na temat Święta Pieczonego Ziemniaka. Miło słyszeć ciepłe słowa. Mamy jednak świadomość, że bez pomocy bardzo wielu osób i instytucji nie moglibyśmy zorganizować w tak uroczysty sposób tej największej w Gminie imprezy. Wszystkich Ich nazywamy Przyjacielami Ziemi Janowieckiej, a lista ta jest długa……( w załączeniu ).

Do zobaczenia w przyszłym roku.

Zofia Wielgus

 zyczenia

KOROWÓD DOŻYNKOWY

SUMMER NIGHT

VERDIS

FOTORELACJA

 TURNIEJ SOŁECTW

20160714 103314 800x450

Dnia 14.07 i 26.07. odbyły się zajęcia taneczne dla dzieci. Pani Marzena Borkowska - Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji zorganizowała próby do etiudy tealtralno - tanecznej o tematyce antyalkoholowej.

SOKSiR

13833023 1223778570988410 353478762 o 800x451 

Dnia 28.07.2016r. odbył się wyjazd do Parku Rozrywki Bartbo.

Wyjazd odbył się dzięki pozyskanym środkom przez Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej w ramach programu”Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce" w ramach projektu pt. "Janowiecka zgraja pomysłów - PRZEZWYCIĘŻYĆ NUDĘ".

SOKSiR