17499304 1428528030544507 290672564679014955 n 800x600

Wiosna zajrzała do Gminnej Biblioteki w Janowcu Kościelnym. O tej porze roku wszystko budzi się do życia, piękna pogoda zachęca do spacerów. Po dawce świeżego powietrza najlepszą formą relaksu umysłu jest….książka. Pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do korzystania ze zbiorów biblioteki. Już wkrótce kolejne nowości, każdy znajdzie coś dla siebie.

SOK

 

20170323 150234 800x600

23.03.2017r.

 „Zapachniało, zajaśniało-wiosna ach to ty”- śpiewał niezapomniany Marek Grechuta. Wiosnę można też przywitać własnoręcznie stworzonymi rysunkami. Taki sposób wybrali uczestnicy zajęć plastycznych, jakie odbywają się
w Samorządowym Ośrodku Kultury. Marzannę - zwiastującą odejście zimy, widać było na każdym rysunku. Zdecydowanie dominowały jednak wiosenne , soczyste kolory. Takie wkrótce zobaczymy za oknem, o czym każdy z nas marzy.

Prace wykonane podczas zajęć plastycznych można obejrzeć w SOK- zapraszamy.


Zofia Wilegus

20170320 150132 800x600

Dnia 20.03.2017r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyły się kolejne zajęcia taneczne Janowieckiego Teatru Tańca. Podczas zajęć uczestnicy uczą się technik tańca , poznają ciekawe układy choreograficzne. Zainteresowanie wciąż rośnie, a grupa stale się powiększa.

Jeżeli jeszcze się nie zdecydowałaś/ zdecydowałeś, a chcesz z nami przeżyć taneczno-teatralną przygodę, występować na scenach, zadziwiać na parkietach – przyjdź do Samorządowego Ośrodka Kultury- zajęcia w każdy poniedziałek o 15.00. Czekamy na Ciebie.

Zofia Wielgus

20170316 110839 800x600

16.03.2017r. o godzinie 11:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie seniorów. Cykliczne spotkania są ważnym elementem integracyjnym. Wymiana doświadczeń, ciekawe opowieści wypełniają czas, a jednocześnie uczą. Doświadczenie zdobywamy całe życie, a wymiana myśli przy kawie i słodkim poczęstunku jest przyjemną formą edukacji.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach. Każdy jest mile widziany- bez względu na wiek. Jednym z celów takich spotkań jest wzmocnienie więzów międzypokoleniowych.

Zofia Wilgus

20170322 135340 800x600

22 marca 2017 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie z Profesorem dr hab. Ryszardem Juszkiewiczem.-autorem książki „ Gmina Janowiec Kościelny ( Szczepkowo Borowe) w latach 1939-1945”. Profesora znamy bardzo dobrze, z Gminą Janowiec Kościelny związany jest od najmłodszych lat, a Jego interesujące wykłady są stałą częścią Seminariów Historycznych, jakie co roku odbywają się w czerwcu.

Wszystkich przybyłych przywitała Pani Marzena Borkowska-Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym, przybliżając na wstępie sylwetkę Pana Profesora, głównego bohatera spotkania.

„Pan Profesor jest autorem i współautorem ponad 32 książek o tematyce historycznej oraz 600 artykułów i prac przyczynkarskich. W dorobku zawodowym pełnił szereg ważnych funkcji, w tym sędziego przewodniczącego wydziału cywilnego w sądach powiatowych w Mławie i Żurominie.
Pan Profesor ukończył bowiem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę naukową prowadził m in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1991 roku uzyskał habilitację, aby już w roku 1996 uzyskać tytuł profesora nadzwyczajnego.

W latach 1990- 1993 pełnił funkcję Dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w   Instytucie Pamięci Narodowej. Warto podkreślić, że przez dwie kadencje Pan Profesor był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej”

W imieniu wspólnoty samorządowej Pani Bożena Grochala-Wójt Gminy Janowiec Kościelny podziękowała Panu Profesorowi za inicjatywę wznowienia wydania książki.
Pan Profesor od pierwszego wydania, jakie miało miejsce w 1980 roku, nadal prowadził prace badawcze, zgłębiał tajniki historii tych ziem w okresie II Wojny Światowej. Pomysł wydania wznowienia książki, poszerzonej o wyniki badawcze i liczne fotografie, spotkał się z przychylnością władz samorządowych. W ciepłych słowach kierowanych do Pana Profesora Pani Wójt podkreśliła , że uwiecznienie na papierze faktów jest bezcennym testamentem historycznym Gminy i jej Mieszkańców. Podziękowania dla Pana Profesora były bardzo ciepłe i serdeczne, gdyż takie więzi łączą Pana Profesora z Gminą Janowiec Kościelny.

W okazjonalnym liście, kierowanym do Pana Profesora znalazły się takie oto słowa „Jest to niezwykła książka, napisana w sposób przystępny, piękną polszczyzną. To wielka sztuka stworzyć dzieło naukowe, które jest czytelne, zrozumiałe dla każdego. Niezwykłość tej książki wynika również z jej przejrzystości, przemyślanego układu treści, umożliwiającego w łatwy sposób odszukanie ważnych informacji związanych z określonym miejscem i osobą. Stworzyć za pomocą słowa obraz tak czytelny i rzetelny może tylko OSOBA WYJĄTKOWA, obdarzona szczególną zdolnością , umiejętnością wykorzystania źródeł archiwalnych , a przede wszystkim kierująca się prawdą w przekazie historycznym”

Pani Wójt podkreśliła, że stworzenie książki ukazującej największy konflikt zbrojny w układzie monograficznym jest wyjątkowo trudnym zadaniem.   Dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny książka stanowić będzie  szczególną wartość. Jest bowiem utrwaloną lekcją historii, z której korzystać będą również przyszłe pokolenia.

Podziękowania złożyli również uczniowie Zespołu Szkół, którzy oprócz wiązanki kwiatów odczytali okazjonalny list o treści: „W imieniu społeczności naszej szkoły, serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Ryszardowi Juszkiewicz za przypomnienie niezwykle ważnych wydarzeń z historii naszej gminy. Dzięki kolejnemu wydaniu książki „Gmina Janowiec Kościelny ( Szczepkowo-Borowe) w latach 1939-1945” następne pokolenie pozna bliżej losy bohaterów naszej Małej Ojczyzny.

   Książka Pana Profesora przybliża nam bardzo trudne i bolesne momenty naszej historii i stanowi ważny przyczynek do poznania motywów działań mieszkańców tych terenów. Jest dla nas motywacją do dalszego poznawania przeszłości tej części Polski, w której się urodziliśmy, mieszkamy, uczymy się i żyjemy.

Gratulujemy pasji, dobrej woli i wytrwałości w opisywaniu historii naszej gminy. Życzymy zdrowia i dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym”.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a na liczne pytania odpowiadał autor książki. Dyskusja trwała długo, gdyż Pan Profesor, oprócz ogromnej wiedzy historycznej, zachwycał wyrazistym przekazem, serdecznością, oraz subtelnym żartem.

W spotkaniu udział wzięli : Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny- Pan Zbigniew Ambroziński, radni, kadra kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, uczniowie Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym, Szkoły Podstawowej w Waśniewie Grabowie oraz mieszkańcy, którzy w sposób szczególny interesują się historią.

Pan Profesor przyjął zaproszenie Dyrektora - Pani Beaty Jóźwiak i bezpośrednio po spotkaniu udał się wraz z małżonką do Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie , aby zobaczyć utrwalany tam dorobek w kształtowaniu tradycji i tożsamości. Jednym z nich jest stworzona w szkole Izba Tradycji Szkół Pogranicza.

Panu Profesorowi wszyscy życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości z najbliższych.

Zachęcamy do zakupu książki, którą nabyć można w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym- cena książki jest niezwykle atrakcyjna zważywszy na jej zawartość i bezcenność zebranego materiału badawczego.

Zofia Wielgus