20170322 135340 800x600

22 marca 2017 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie z Profesorem dr hab. Ryszardem Juszkiewiczem.-autorem książki „ Gmina Janowiec Kościelny ( Szczepkowo Borowe) w latach 1939-1945”. Profesora znamy bardzo dobrze, z Gminą Janowiec Kościelny związany jest od najmłodszych lat, a Jego interesujące wykłady są stałą częścią Seminariów Historycznych, jakie co roku odbywają się w czerwcu.

Wszystkich przybyłych przywitała Pani Marzena Borkowska-Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym, przybliżając na wstępie sylwetkę Pana Profesora, głównego bohatera spotkania.

„Pan Profesor jest autorem i współautorem ponad 32 książek o tematyce historycznej oraz 600 artykułów i prac przyczynkarskich. W dorobku zawodowym pełnił szereg ważnych funkcji, w tym sędziego przewodniczącego wydziału cywilnego w sądach powiatowych w Mławie i Żurominie.
Pan Profesor ukończył bowiem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę naukową prowadził m in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1991 roku uzyskał habilitację, aby już w roku 1996 uzyskać tytuł profesora nadzwyczajnego.

W latach 1990- 1993 pełnił funkcję Dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w   Instytucie Pamięci Narodowej. Warto podkreślić, że przez dwie kadencje Pan Profesor był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej”

W imieniu wspólnoty samorządowej Pani Bożena Grochala-Wójt Gminy Janowiec Kościelny podziękowała Panu Profesorowi za inicjatywę wznowienia wydania książki.
Pan Profesor od pierwszego wydania, jakie miało miejsce w 1999 roku, nadal prowadził prace badawcze, zgłębiał tajniki historii tych ziem w okresie II Wojny Światowej. Pomysł wydania wznowienia książki, poszerzonej o wyniki badawcze i liczne fotografie, spotkał się z przychylnością władz samorządowych. W ciepłych słowach kierowanych do Pana Profesora Pani Wójt podkreśliła , że uwiecznienie na papierze faktów jest bezcennym testamentem historycznym Gminy i jej Mieszkańców. Podziękowania dla Pana Profesora były bardzo ciepłe i serdeczne, gdyż takie więzi łączą Pana Profesora z Gminą Janowiec Kościelny.

W okazjonalnym liście, kierowanym do Pana Profesora znalazły się takie oto słowa „Jest to niezwykła książka, napisana w sposób przystępny, piękną polszczyzną. To wielka sztuka stworzyć dzieło naukowe, które jest czytelne, zrozumiałe dla każdego. Niezwykłość tej książki wynika również z jej przejrzystości, przemyślanego układu treści, umożliwiającego w łatwy sposób odszukanie ważnych informacji związanych z określonym miejscem i osobą. Stworzyć za pomocą słowa obraz tak czytelny i rzetelny może tylko OSOBA WYJĄTKOWA, obdarzona szczególną zdolnością , umiejętnością wykorzystania źródeł archiwalnych , a przede wszystkim kierująca się prawdą w przekazie historycznym”

Pani Wójt podkreśliła, że stworzenie książki ukazującej największy konflikt zbrojny w układzie monograficznym jest wyjątkowo trudnym zadaniem.   Dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny książka stanowić będzie  szczególną wartość. Jest bowiem utrwaloną lekcją historii, z której korzystać będą również przyszłe pokolenia.

Podziękowania złożyli również uczniowie Zespołu Szkół, którzy oprócz wiązanki kwiatów odczytali okazjonalny list o treści: „W imieniu społeczności naszej szkoły, serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Ryszardowi Juszkiewicz za przypomnienie niezwykle ważnych wydarzeń z historii naszej gminy. Dzięki kolejnemu wydaniu książki „Gmina Janowiec Kościelny ( Szczepkowo-Borowe) w latach 1939-1945” następne pokolenie pozna bliżej losy bohaterów naszej Małej Ojczyzny.

   Książka Pana Profesora przybliża nam bardzo trudne i bolesne momenty naszej historii i stanowi ważny przyczynek do poznania motywów działań mieszkańców tych terenów. Jest dla nas motywacją do dalszego poznawania przeszłości tej części Polski, w której się urodziliśmy, mieszkamy, uczymy się i żyjemy.

Gratulujemy pasji, dobrej woli i wytrwałości w opisywaniu historii naszej gminy. Życzymy zdrowia i dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym”.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a na liczne pytania odpowiadał autor książki. Dyskusja trwała długo, gdyż Pan Profesor, oprócz ogromnej wiedzy historycznej, zachwycał wyrazistym przekazem, serdecznością, oraz subtelnym żartem.

W spotkaniu udział wzięli : Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny- Pan Zbigniew Ambroziński, radni, kadra kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, uczniowie Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym, Szkoły Podstawowej w Waśniewie Grabowie oraz mieszkańcy, którzy w sposób szczególny interesują się historią.

Pan Profesor przyjął zaproszenie Dyrektora - Pani Beaty Jóźwiak i bezpośrednio po spotkaniu udał się wraz z małżonką do Szkoły Podstawowej w Waśniewie Grabowie , aby zobaczyć utrwalany tam dorobek w kształtowaniu tradycji i tożsamości. Jednym z nich jest stworzona w szkole Izba Tradycji Szkół Pogranicza.

Panu Profesorowi wszyscy życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości z najbliższych.

Zachęcamy do zakupu książki, którą nabyć można w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym- cena książki jest niezwykle atrakcyjna zważywszy na jej zawartość i bezcenność zebranego materiału badawczego.

Zofia Wielgus

20170321 103003 800x600

Dnia 21.03.2017r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste przekazanie 15 rowerów do dyspozycji mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny. Rowery zostały zakupione przez Starostwo Powiatowe w ramach programu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. W spotkaniu uczestniczył Starosta Powiatu Nidzickiego - Pan Grzegorz Napiwodzki.  

Rowery będzie można nieodpłatnie wypożyczać w Samorządowym Ośrodku Kultury już od dnia 23.03.2017r. w godzinach od 10:00 do 18:30. Propagowanie zdrowego stylu życia to od dawna wyznaczony cel. Wcześniej w ramach PROW na lata 2007-2013 Gmina wyznaczyła trasę rowerową, a zatem przekazane przez Starostwo rowery będą wykorzystywane do realizacji celów obu projektów. Ta forma profilaktyki wpłynie pozytywnie na zdrowie naszych mieszkańców- powiedziała Pani Wójt Gminy Janowiec Kościelny - Bożena Grochala, przyjmując z zadowoleniem przekazane rowery. Zachęcamy do wspólnych wycieczek „ po zdrowie”. Aktywność fizyczna na powietrzu to ciekawy sposób na rekreację i jednoczesną poprawę wydolności oddechowej. Liczymy, że utworzone zostaną grupy miłośników jazdy rowerowej.

Pobierz regulamin korzystania z wypożyczalni

 Zofia Wielgus

20170313 160137 800x600

13.03.2017r. o godzinie 15:30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół odbył się spektakl pt. „SEPARACJA?” , wystawiony przez Scenę „ Rode” Kraków-Tarnów.

           Główni bohaterowie, czyli Joanna i Patryk Kowalscy, po 25 latach wspólnego życia, przeżywają kryzys. Bohaterowie wytykają sobie błędy i niedoskonałości z poprzednich lat. Pojawia się też alkohol, który problemów jednak nie rozwiązuje. Wzajemne zarzuty są banalne i rozśmieszają publiczność do łez. Kryzys związku zostaje jednak pokonany. Oboje małżonkowie dostrzegają w sobie bratnią duszę. Mimo różnic charakteru, temperamentu uznają, że nadal powinni być razem. Umiejętność kompromisu, przywiązanie i wzajemna troska o siebie okazały się receptą na pokonanie kryzysu w związku.

Po spektaklu aktorów obdarowano kwiatami i gromkimi brawami.

Pan Mariusz Marczyk – reżyser i aktor przybliżył publiczności swój dorobek literacki.

Miłym akcentem obchodów Dnia Kobiet był słodki poczęstunek, a domowe wypieki wszystkim bardzo smakowały.

Wśród publiczności byli też panowie i taki był zamiar. Zmieniona formuła obchodów Dnia Kobiet to zamierzony cel. Dostrzegając potrzeby zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców zdecydowano o wystawieniu sztuki teatralnej. Pozwoliło to połączyć przyjemne z pożytecznym. Obcowanie z kulturą to bowiem jedna z form działań profilaktycznych, służąca zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym.

Mamy nadzieję, że zarówno Paniom jak i Panom przypadł do gustu taki sposób obchodów Dnia Kobiet. Może więc w przyszłym roku obejrzymy wspólnie inny gatunek sztuki widowiskowej- np. kabaret?. Propozycje mile widziane.

Zofia Wielgus

 

20170306 121440 800x600

Dnia 06.03.2017r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie poświęcone promocji tomiku wierszy „ Nic oprócz słowa” Stanisława Szewczenki.

Postać Stanisława Szewczenko, ukraińskiego poety i tłumacza polskiej poezji znana jest od ponad ćwierćwiecza. Poeta porusza się wśród różnorodnych nurtów poetyckich. W kręgu zainteresowań tłumacza znaleźli się najwybitniejsi przedstawiciele nurtu religijnego – Karol Wojtyła i ks. Jan Twardowski, oraz przedstawiciele poezji lingwistycznej – Miron Białoszewski, Stanisław Srokowski, Stanisław Barańczak.

                W spotkaniu wzięli udział uczniowie gimnazjum przy Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym, którzy pytali autora o jego pasje i powody szczególnego zamiłowania do poezji.

Promocję książki prowadził prof. Waldemar Smaszcz - autor kilkunastu książek, znawca literatury.

                Tego typu spotkania to dobry sposób na rozwijanie zainteresowań uczniów, a poznanie autora jest zachętą do bliższego zapoznania się z jego twórczością.  

Zofia Wielgus

SAM 1865 800x600

27 lutego 2017 roku w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym odbył się spektakl pt „ Walka dobra ze złem". Sztukę wystawił Janowiecki Teatr Tańca, który działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym. Głównym środkiem wyrazu był taniec i muzyka. Opowiedziano historię człowieka, który przez alkohol stoczył się na dno życia, a następnie ogromną siłą woli i głęboką wiarą potrafił się z tego upadku podnieść i zbudować wokół siebie przyjazny świat. Częścią składową spektaklu była prezentacja multimedialna. W ten sposób wprowadzono publiczność w temat, o którym wciąż za mało się mówi. Wszelkie uzależnienia to bowiem poważny problem współczesnego świata. Bez wątpienia spektakl miał formę działań profilaktycznych. Zgromadzona publiczność brawami nagrodziła młodych aktorów oraz opiekuna artystycznego- Panią Marzenę Borkowską, Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym. Rozszerzając krąg odbiorców, dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza Jacka Lubińskiego, spektakl będzie wystawiony również w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego  w Janowcu Kościelnym ( termin w trakcie uzgodnień). Każde działanie profilaktyczne to dawka refleksji, co z kolei dla wielu jest początkiem pozytywnego myślenia i zmiany systemu wartości.

Zofia Wielgus