jub1

Dnia 3 czerwca 2018 roku w Janowcu Kościelnym odbyła się uroczystość z okazji Złotych, Diamentowych oraz Srebrnych Godów.

            Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w intencji Szanownych Jubilatów i ich rodzin , celebrowaną przez Księdza Kanonika Jacka Lubińskiego.

            Po Mszy św., aby podkreślić uroczysty charakter wydarzenia, odbył się koncert olsztyńskiego zespołu kameralnego Pro Musica Antiqua. Zespół pod kierownictwem prof. Leszka Szarzyńskiego wykonuje utwory klasyczne.  Koncert została zorganizowany przy wsparciu Związku Gmin Warmńsko-Mazurskich jako zadanie "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur" w ramach dotacji przeznanej Związkowi przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat honorowy  nad tym zadaniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

            Po Koncercie głos zabrała Pani Wójt Bożena Grochala, która w imieniu Samorządu Gminnego i  własnym złożyła wszystkim Jubilatom serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci i stworzenie szczęśliwej rodziny, a także za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Pani Wójt podkreśliła, że miłość, tolerancja, szacunek i wzajemne porozumienie są podstawą trwałości każdego związku małżeńskiego. Wymienione wartości powinny być brane za wzór przez wszystkich małżonków, aby w szczęśliwym pożyciu małżeńskim świętować tak zaszczytne jubileusze.

            Pani Wójt Bożena Grochala wręczyła Jubilatom obchodzącym 50 – lecie pożycia małżeńskiego okolicznościowe Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.  Listy gratulacyjne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pamiątkowe dyplomy, upominki i kwiaty Pani Wójt wręczyła  wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Zbigniewem Ambrozińskim.

            Listami gratulacyjnymi oraz upominkami zostały uhonorowane również pary obchodzące Diamentowe i  Srebrne Gody, którym Pani Wójt życzyła miłości i wytrwałości w drodze ku kolejnym jubileuszom.

            Ksiądz Kanonik wszystkim Jubilatom wręczył pamiątkowe listy ze swoim kapłańskim Błogosławieństwem oraz listy od Biskupa Płockiego wraz z Błogosławieństwem na dalsze zgodne i pełne miłości lata życia w małżeństwie.

                                                                   Ewelina Mierzejewska

Kierownik USC

rodzina 5

„Ojczyzna, dom, rodzina” – to hasło przewodnie „Dnia Rodziny”, który obchodzony był 30 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. Dzień ten to połączenie Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, uroczystości, które są ważne dla każdej rodziny. Rodzina to dom, a dom to też Ojczyzna, więc nie mogło zabraknąć również elementów patriotycznych, do czego też zobowiązywało kolejne ważne hasło święta – „Kocham Cię, Polsko”.

Na początku prowadząca uroczystość, Judyta Wrzeszczyńska, przedstawiła przybyłych gości i poprosiła chętnych o zabranie głosu. Dyrektor szkoły, Ewa Ostrowska, powitała wszystkich, podziękowała za przybycie, złożyła życzenia rodzinom, rodzicom, dzieciom, którzy tworzą całą społeczność szkolną. Wójt gminy, Bożena Grochala, w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie rodziny w dzisiejszym świecie, a Ks.Kanonik Jacek Lubiński, proboszcz parafii w Janowcu Kościelnym, nawiązał do świętej rodziny, która powinna być przykładem dla nas wszystkich. Życzenia wszystkim złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców, Marianna Malinowska. Jednym z zaproszonych gości była Magdalena Żukowska, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy, która zaprezentowała krótki wykład na temat wychowania dzieci, dając kilka rad popartych doświadczeniem, jak powinniśmy budować relacje z naszymi dzieciakami.

21 maja w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym odbył się konkurs recytatorski pt. Moja Ojczyzna” o tematyce patriotycznej, więc na uroczystości „Dnia Rodziny” nie mogło zabraknąć laureatów poszczególnych grup wiekowych. Swoje utwory zaprezentowali Emilka Szostak z kl. I, Piotr Tarwacki z kl. VI i Krzysztof  Jóźwiak z kl. II b gimnazjum.

W dalszej części obchodów „Dnia Rodziny” uczniowie przygotowywani przez swoich nauczycieli zaprezentowali część artystyczną w postaci montażu słowno – muzycznego o tematyce rodzinnej. Nie zabrakło tradycyjnych wierszy o rodzicach i piosenek w wykonaniu grupy „Iskierek”. Swoje umiejętności zaprezentowały przedszkolaki i uczniowie „zerówki”, można było również podziwiać trzecioklasistów tańczących dwa tańce: krakowiaka i swing.

Po części artystycznej wszyscy przybyli na uroczystość zostali zaproszeni na poczęstunek, w czasie którego przy smacznych potrawach, przygotowanych przez pracowników szkolnej stołówki, nauczycieli i rodziców, można było porozmawiać, powspominać i miło spędzić czas.

Kolejna atrakcja, jaką zapewnili organizatorzy, to konkurs „Kocham Cię, Polsko”. Na wzór znanego z telewizji teleturnieju, uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie bawili się i rozwiązywali szereg zagadek.

Zgodnie z życzeniami jednej z uczennic, „Rodzino, życzę Ci zdrowia, słońca na niebie, jego promieni jasnych na twarzy, niech w każdej chwili, w każdej potrzebie ciepłem subtelnym Ciebie obdarzy”, słońce obdarowało wszystkich ciepłem, co na pewno, w połączeniu z emocjami towarzyszącymi obchodom „Dnia Rodziny”, wywołało uśmiech na twarzach dzieci i rodziców, a uroczystość „Dnia Rodziny” wpisze się zapewne w kalendarz imprez Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym.

                                                                                            Agnieszka Auguścik

20180516 112150 800x600

16 maja 2018 r. Seniorki z Klubu Seniora "Niezapominajka" wzieły udział  w I Nidzickiej Senioriadzie Sportowo-Rekreacyjnej, która odbyła się na Stadionie Miejskim w Nidzicy.

Po uroczystym rozpoczęciu Senioriady, rozpoczeły się zmagania 55 zawodników w wieku 50+. Wielkie gratulacje należą się naszym seniorkom, które wzieły udział w konkurencji wyciskania odważnika, gdzie Pani Bożena Kobus wywalczyła srebrny medal.

Celem imprezy była promocja,uatrakcyjnienie i rozpowszechnienie różnych konkurencji sportowo-rekreacyjnych wśród seniorów z Gminy i Powiatu Nidzickiego, popularyzacja aktywnego wypoczynku. Była to duża dawka  sportowej rywalizacji, połączonej z rekreacją, ale przede wszystkim wspaniała inicjatywa integracji środowiska seniorów.

Sok

 

IMG 3064 800x533

Gminne Obchody Dnia Strażaka w Janowcu Kościelnym

            Gminne Obchody w tym roku dla Gminy Janowiec Kościelny były wyjątkowo bogate i inne niż w latach poprzednich. Rozpoczęły się w Szczepkowie Borowym na placu przed świetlicą wiejską.  O godzinie 11:00 zebrali się strażacy wszystkich trzech jednostek OSP, zaproszeni goście, mieszkańcy oraz przedstawiciele rodziny Pana Stanisława Szczepkowskiego z Bochni. Wójt Gminy Pani Bożena Grochala wszystkich zebranych przywitała oraz przedstawiła cel tego spotkania, którym było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej byłemu mieszkańcowi, który przekazał darowiznę 40 tys zł na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Darczyńca w ten sposób chciał upamiętnić drobną polską szlachtę, kolebką której była wieś Szczepkowo Borowe.

            Wystąpienie Wójta stanowi załącznik nr 1.

            Po wystąpieniu, Pani Wójt zaprosiła przedstawicieli rodu „Jacęciaki”, Panią Barbarę Antczak i Panią Ewę Szczepkowską do odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

             W imieniu rodziny i Pana Stanisława Szczepkowskiego, Pani Antczak przekazała wyrazy podziękowania i uznania za przygotowanie pięknej tablicy i tej wyjątkowej uroczystości. Do słów wdzięczności dołączyła kwiaty, które wręczyła na ręce Pani Wójt. Pani Barbara Antczak jako przedstawicielka i bratanica Pana Stanisława otrzymała kwiaty i wyrazy uznania z rąk strażaków OSP Szczepkowo Borowe i Wójta Gminy oraz z rąk Starosty Nidzickiego Pana Grzegorza Napiwodzkiego.

            Uroczystość w Szczepkowie Borowym zakończyła się zaproszeniem do udziału w dalszej części i wyjazdem kolumnowym do Janowca Kościelnego. Najpierw jechały trzy samochody strażackie z użyciem świateł i klaksonów, a następnie samochody osobowe.

            Po przyjeździe do Janowca Kościelnego samochody strażackie ustawiły się na parkingu przed kościołem, a strażacy i zaproszeni goście, na czele ze sztandarami  OSP i orkiestrą weszli do kościoła, który był udekorowany na tę okoliczność kwiatami biało-czerwonymi i Figurą Św. Floriana, która pięknie pośród kwiatów prezentowała się w Prezbiterium. Mszę Świętą koncelebrowali: Ksiądz Kanonik Jacek Lubiński- Proboszcz naszej Parafii i Ksiądz Krzysztof Kuleszo – Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Maryi Panny w Łynie, w intencji strażaków o potrzebne dla Nich i Ich rodzin Łaski. Bardzo piękne słowa o Patronie strażaków i hymnie strażackim skierował w trakcie kazania Ks. Kanonik Jacek Lubiński. W trakcie uroczystej Mszy Świętej został poświęcony sztandar dla OSP Szczepkowo Borowe, o znaczeniu i wartości którego również mówił Ks. Kanonik. Należy podkreślić iż było to wyjątkowo piękne kazanie. Pani Marszałek Sylwia Jaskulska powiedziała „tak pięknego kazania jeszcze nie słyszałam”.

            Za dar Mszy Świętej i poświęcenie sztandaru w imieniu Braci Strażackiej podziękowanie dla Czcigodnych Księży złożyła Pani Wójt i Komendant Gminny Związku OSP dh Marcin Wesołowski.

            W Mszy Świętej i uroczystości udział wzięli strażacy OSP z Janowca Kościelnego, Szczepkowa Borowego i Nowej Wsi Wielkiej, wraz ze swoimi sztandarami. Obecnością zaszczycili:

 • Pani Sylwia Jaskulska Marszałek Województwa,
 • Pan Waldemar Szymański-Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego,
 • Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy mł. bryg. Krzysztof Mierzejewski i Zastępca mł.bryg. Marek Augustynowicz,
 • Były Komendant Powiatowy st. bryg. w stanie spoczynku Mariusz Wilamowski i mł.bryg w stanie spoczynku Zbigniew Słupski,
 • Pan Marcin Paliński – Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 • Pan Grzegorz Napiwodzki – Starosta Nidzicki i radni Rady Powiatu, Pan Robert Radzymiński i Pan Andrzej Bróździński,
 • Pan Leszek Śpiewak – Zastępca Burmistrza Nidzicy i Pan Jacek Jankowski- Zastepca Wójta Kozłowo,
 • Pan Krzysztof Kunicki – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy.

Byli też przedstawiciele:

            Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Nidzicy, Rady Gminy Janowiec Kościelny na czele z Przewodniczącym Rady, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sympatycy i osoby wspierające działalność jednostek OSP, mieszkańcy Gminy.

            W trakcie Mszy Świętej i w uroczystości, która następnie kontynuowana była na placu przy Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym oprawę muzyczną oraz krótki koncert zapewniła Orkiestra Dęta z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

            Uroczystego powitania wszystkich uczestników obchodów w imieniu Komendanta Gminnego Związku OSP i własnym dokonała Wójt Bożena Grochala. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie okolicznościowe Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP czyli Wójta Bożeny Grochala. Treść wystąpienia w załączniku nr 2.

            Na zakończenie wystąpienia Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Ambroziński dokonali wręczenia podziękowań.

Podziękowania za pomoc finansową w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymali:

 • Komenda Główna PSP w Warszawie,
 • Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie,
 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie,
 • Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ,
 • Komendant Gminny Związku OSP w Janowcu Kościelnym- dh Marcin Wesołowski,
 • Pan Stanisław Szczepkowski z Bochni.

            Miłym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań przez Prezesa OSP w Janowcu Kościelnym dh Andrzeja Miecznikowskiego, dla Pani Wójt i Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych. To wyraz wdzięczności za nowy samochód tatowniczo-gaśniczy dla jednostki.

            Po podziękowaniach nastąpił akt przekazania sztandaru dla OSP Szczepkowo-Borowe, który rozpoczął się symbolicznym wbiciem gwoździ w drzewiec sztandaru. Na drzewcu znajdowały się wcześniej przygotowane tabliczki z napisami informującymi o honorowych gościach i fundatorach. Kolejność tabliczek była następująca:

 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – w imieniu Wojewody wbicia gwoździa dokonał Doradca Wojewody Pan Marcin Paliński.
 2. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie – brak przedstawiciela ze względu na uroczystości w Warszawie.
 3. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa.
 4. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – Pan Waldemar Szymański – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
 5. Starosta Nidzicki – Pan Grzegorz Napiwodzki.
 6. Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Krzysztof Mierzejewski i Zastępca mł.bryg. Marek Augustynowicz.
 7. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy – druh Stanisław Rabczyński.
 8. Wójt Gminy Janowiec Kościelny – Pani Bożena Grochala.
 9. Rada Gminy Janowiec Kościelny – Pan Zbigniew Ambroziński - Przewodniczący Rady Gminy.
 10. Strażacy i Samorządowcy Gminy Janowiec Kościelny – druh Andrzej Miecznikowski i druh Jarosław Wójcicki, Pani Wiesława Samsel – Skarbnik Gminy i Pani Zofia Wielgus – Sekretarz Gminy.
 11. Mieszkańcy Szczepkowa Borowego – Pani Ewa Szczepkowska – radna i Pan Krzysztof Szypulski – Sołtys.
 12. Arkadiusz Pliszka – nieobecny.
 13. Bożena i Stanisław Grochala.
 14. Marzanna i Zdzisław Podowscy – nieobecni.
 15. Danuta i Zbigniew Ambrozińscy.
 16. Kanonik Jacek Lubiński.

            Akt nadania sztandaru wręczył OSP w Szczepkowie Borowym dh Waldemar Szymański w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, którego Prezesem jest Pan Gustaw Marek Brzezin.

            Uroczystego przekazania sztandaru dla członka Prezydium Zarządu Oddziału Województwa ZOSP RP dokonali przedstawiciele fundatorów Pani Ewa Szczepkowska, Pani Danuta Ambrozińska i Pan Stanisław Grochala.

            Następnie Członek Prezydium uroczyście przekazał sztandar dla OSP Szczepkowo Borowe na ręce Naczelnika Pana Andrzeja Moszczyńskiego.

            Po akcie wręczenia nastąpiła prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy.

            Kolejny punkt uroczystości to poświęcenie i przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych marki Man i Renault dla OSP Janowiec Kościelny i Szczepkowo Borowe. Najpierw Ks. Kanonik Jacek Lubiński w asyście Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Bożeny Grochala i dh Agaty Szczepkowskiej, dokonał poświęcenia pojazdów oraz zawierzenia kierowców i wszystkich strażaków Opatrzności i Opiece Świętego Floriana. Przekazanie pojazdów dla kierowców : dh Jarosława Wójcickiego i dh Andrzeja Miecznikowskiego odbyło się w asyście: Pani Sylwii Jaskulskiej – Marszałek Województwa, Pani Bożeny Grochala – Wójta Gminy, mł.bryg. Krzysztofa Mierzejewskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy, Prezesa Waldemara Szymańskiego, Pana Zbigniewa Ambrozińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy. Zostały wręczone kluczyki i dowody rejestracyjne. Matką Chrzestną tych wozów strażackich została Pani Sylwia Jaskulska – Marszałek Województwa, która z woli strażaków nadała imiona:

 • dla samochodu w OSP Janowiec Kościelny „MANIEK”
 • dla samochodu w OSP Szczepkowo Borowe „RENIA”.

Chrzest wozów strażackich to nadanie imion i oblanie przez Chrzestną szampanami. Samochody były przybrane biało-czerwonymi kokardami, które zostały zerwane w akcie uroczystego ich przekazania.

            Uroczystość oficjalną uwieńczył koncert okolicznościowy Orkiestry Dętej z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

            Po koncercie były wystąpienie okolicznościowe zaproszonych gości:

 1. Pani Sylwii Jaskulskiej – Marszałek Województwa, która przekazała gratulacje i życzenia w imieniu własnym i Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina,
 2. Dh Waldemara Szymańskiego – Członka Prezydium Zarządu Oddziału Województwa ZOSP RP,
 3. mł.bryg. Krzysztofa Mierzejewskiego Komendanta Powiatowego PSP i mł.bryg. Marka Augustynowicz – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP,
 4. Pana Marcina Palińskiego – Doradcy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
 5. Pana Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego, który wraz z Panami radnymi Rady Powiatu przekazał upominki dla jednostek OSP, które otrzymały samochody. Prezentami są węże strażackie.

            Obchody zakończyły się wspólnym obiadem w świetlicy wiejskiej oraz grillowaniem do późnych godzin wieczornych.

Podziękowanie od Wójt Gminy

            Wszystkim Uczestnikom uroczystości serdecznie dziękuję za udział i spędzenie słonecznej soboty ze Strażakami w służbie i na zasłużonym odpoczynku. Była to sobota pełna radości i serdecznych wzruszeń dla Braci Strażackiej i organizatorów.

            Dumą tej uroczystości byli Strażacy, pięknie prezentujący się w galowych mundurach na czele z Komendantem Gminnym dh Marcinem Wesołowskim.

            Szczególne słowa podziękowania kieruję do Druhen i Druhów z OSP w Janowcu Kościelnym, Szczepkowa Borowego i Nowej Wsi Wielkiej, do Ich Pocztów Sztandarowych oraz do Komendanta Gminnego dh Marcina Wesołowskiego, który był Dowódcą Uroczystości ale też wzorowym współorganizatorem uroczystości.

            Dziękuję za obecność 5 maja, ale też za wiele dni przygotowań do tej uroczystości. Serdeczne słowa podziękowania kieruję do Strażaków OSP Szczepkowo Borowe i Mieszkańców Sołectwa, którzy we własnym zakresie przygotowali do uroczystości posesję wokół świetlicy.

            Nie byłoby tej pięknej uroczystości bez Ks. Kanonika Jacka Lubińskiego, który brał udział w próbach strażaków oraz swoją modlitwą wspierał wszystkie działania i zapewnił duchową oprawę tego święta poprzez uroczystą Mszę Świętą, poświęcenie Sztandaru oraz samochodów, a także poprzez udział w uroczystości.

            Dziękuję serdecznie Fundatorom Sztandaru dla OSP Szczepkowo Borowe, wszystkim którzy wsparli finansowo zakup dwóch samochodów ratowniczo-gasniczych. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do Osób, które wspierały mnie w działaniach związanych z pozyskaniem dotacji a następnie w terminowym zrealizowaniu i rozliczeniu zadań. Nie zawiodła Opatrzność i ludzka życzliwość.

            Należy podkreślić, że Strażacy OSP bardzo wspierali nas organizatorów w przygotowaniach i przebiegu obchodów Gminnego Dnia Strażaka, za co serdecznie dziękuję.

            Dziękuję Współpracownikom z Urzędu Gminy, i Pracownikom ZGK, SOK, GOPS oraz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, którzy okazali nam swoją pomoc. Dziękuję serdecznie.

Z wyrazami wdzięczności

Wójt

Bożena Grochala

 Do pobrania:        

Wystąpienie Wójta Gminy : załącznik nr 1.

Wystąpienie okolicznościowe Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP -  Wójta Bożeny Grochala. : załączniku nr 2.