pck 600x400

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. 16 marca 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie odbył się finał okręgowy tej olimpiady. Każdy z uczestników finału musiał wcześniej przygotować i dostarczyć do oceny pracę pisemną o tematyce prozdrowotnej oraz  rozwiązać test wiedzy złożony z 40 pytań. W kategorii „szkoły podstawowe i gimnazja” najwięcej punktów za pracę prozdrowotną i test zebrał Olaf Gałęziewski, uczeń Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, który będzie reprezentować województwo warmińsko-mazurskie w finale krajowym w Warszawie. Okolicznościową  statuetkę i nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty wręczył Olafowi  dyrektor olsztyńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Andrzej Karski. Po raz pierwszy w wieloletniej historii działalności  Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym uczeń naszej szkoły  zakwalifikował się do finału krajowego. Gratulujemy Olafowi i jego rodzicom, którzy czynnie wspierali go w grodze do osiągnięcia sukcesu.

  

 

Zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.olsztyn24.com

1 czerwiec 026 132757 2271498

1 czerwca 2016 w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym miały miejsce nie tylko tradycyjne obchody Dnia Dziecka, ale także akcje profilaktyczne.
Nasza szkoła w kwietniu bieżącego roku, przystąpiła do projektu realizowanego przez Powiat Nidzicki pt. Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego.
W ramach tego projektu realizowane są w naszej szkole dwa programy. Pierwszy- z myślą o dzieciach zagrożonych biernym paleniem i w trosce, o jakość ich życia to- program Nie pal przy mnie proszę, drugi poświęcony profilaktyce astmy oskrzelowej –Wolność oddechu.
Programy te skierowane są głównie do uczniów klas I-III ich rodziców i nauczycieli.
Właśnie w ramach tych programów 1 czerwca w naszej szkole zorganizowano marsz antynikotynowy pod hasłem- Mamo, tato nie pal przy mnie proszę. Uczniowie mocno zaangażowali się w akcję przygotowując już kilka dni wcześniej plakaty z hasłami promującymi modę na niepalenie (np. Kto nie pali jest na fali!; Hej palaczu powiedź nam, czemu zdrowie niszczysz sobie sam!; Tytoń to zła rzecz, powiedź tytoniowi precz!).Następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele wyruszyli ulicami naszej miejscowości na stadion w Kucach odwiedzając główne miejsca Janowca Kościelnego. W akcję zaangażował się również ksiądz proboszcz naszej parafii Jacek Lubiński, który również wziął udział w marszu a także udostępnił nam sprzęt nagłaśniający, za co serdecznie dziękujemy.
Po powrocie do szkoły rodzice uczniów wzięli udział w pogadance na temat astmy oskrzelowe, otrzymali również ulotki na temat projektu i obejrzeli film, dzięki któremu uzyskali szersze informacje o chorobie, jej charakterystycznych objawach oraz o znaczeniu wczesnego rozpoznania astmy u dzieci.


Koordynatorzy projektu w ZS w Janowcu Kościelnym