HARMONOGRAM

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych

dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej wraz z niezbędnymi  dokumentami

4 marca2019 r. -

18 marca 2019 r. do godz.14.00

6 maja 2019 r. -

13 maja 2019 r.

do godz.14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

19 marca 2019 r.-

25 marca 2019 r.

14 maja 2019 r. -

20 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 marca 2019 r.

24 maja 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

1 kwietnia 2019 r. -

8 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

27 maja 2019 r. -

31 maja 2019 r.

do godz. 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia  2019 r.

5 czerwca 2019 r.

 

   
   

HARMONOGRAM

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do
klas pierwszych szkół podstawowych, dla  których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej wraz z niezbędnymi  dokumentami

1 marca 2019 r. -

30 marca 2019 r.

do godz.14.00

27 maja 2019 r. -

31 maja 2019 r.

do godz.14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

1 kwiecień 2019 r.-

10 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

3 czerwiec 2019 r. -

8 czerwiec 2019 r.
do godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 kwietnia  2019 r.

do godz 14.00

12 czerwiec 2019 r.

do godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18 kwietnia 2019 r. -

26 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

13  czerwiec 2019 r. - 17 czerwiec 2019 r.
do godz. 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia  2019 r.

do godz. 14.00

19 czerwiec 2019 r.

do godz. 14.00

 

pck 600x400

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. 16 marca 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie odbył się finał okręgowy tej olimpiady. Każdy z uczestników finału musiał wcześniej przygotować i dostarczyć do oceny pracę pisemną o tematyce prozdrowotnej oraz  rozwiązać test wiedzy złożony z 40 pytań. W kategorii „szkoły podstawowe i gimnazja” najwięcej punktów za pracę prozdrowotną i test zebrał Olaf Gałęziewski, uczeń Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, który będzie reprezentować województwo warmińsko-mazurskie w finale krajowym w Warszawie. Okolicznościową  statuetkę i nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty wręczył Olafowi  dyrektor olsztyńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Andrzej Karski. Po raz pierwszy w wieloletniej historii działalności  Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym uczeń naszej szkoły  zakwalifikował się do finału krajowego. Gratulujemy Olafowi i jego rodzicom, którzy czynnie wspierali go w grodze do osiągnięcia sukcesu.

  

 

Zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.olsztyn24.com