P1180477 800x533

  

Wychowanie młodego pokolenia to trudne zadanie. W procesie tym często odwołujemy się do historycznych wzorców, do osób których życie może być przykładem. Bez wątpienia św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży do takich osób należy. 

            Dnia 15 września 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Janowcu Kościelnym uczestniczyli w pielgrzymce do Rostkowa. Autokarem udaliśmy się do Przasnysza- miejsca chrztu św. Stanisława. Przed wyjściem sprzed kościoła, w którym ochrzczony był św. Stanisław Kostka, uczestnicy pielgrzymki mogli zobaczyć nowy mural  ze świętym, wykonany na ścianie budynku parafii św. Wojciecha. Wymowna twarz św. Stanisława Kostki  "spoglądała"  na grupy udające się  do Rostkowa-  miejsca narodzin i życia  patrona. Na miejsce wchodziliśmy w rzęsistym deszczu. Przed kościołem witał nas śpiew zespołu Solo Dios Basta z parafii Świętego Krzyża w Płocku.

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji płockiej  Mirosław Milewski. W modlitwach zawierzyliśmy naszą parafię, szkołę, nauczycieli i wychowawców oraz intencje z którymi przyszliśmy.

Obecna, 36. pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa  odbyła się pod hasłem "Kostka znaczy więcej"

            Dyrekcja, opiekunowie i uczniowie dziękują Pani Wójt- Bożenie Grochala za udostępnienie nam autokaru, a Księdzu Kanonikowi - Jackowi Lubińskiemu za duchową opiekę.

Opiekunom P. Elżbiecie Kownackiej, P. Karolinie Wrzeszczyńskiej, Dominice Jabłońskiej oraz P. Ewie Pszczółkowskiej i Państwu Jabłońskim składamy podziękowania  za pomoc w zorganizowaniu pielgrzymki.

A. Piotrkowska

 

W dniu 26.03.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zorganizował spotkanie na temat uzależnień. Omówiono m.in. zjawisko alkoholizmu, narkomanii, dopalaczy, a także uzależnień od gier hazardowych i internetu.  Przybliżono prawne, moralne i społeczne skutki tych zjawisk. Przedstawiono mechanizmy zachowań charakterystycznych dla osoby uzależnionej i współuzależnionej, sprawcy przemocy i jej ofiary. Uczestnicy otrzymali broszury edukacyjne, w których wskazano możliwości uzyskania pomocy.

Leszek Stryjewski

 DSC06451

Dnia 27 września 2017 r., odbyła się wycieczka edukacyjna do Olsztyna. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum w SP w Janowcu Kościelnym, opiekunami były : Krystyna Szulczak, Edyta Wesołowska i Sabina Żebrowska. Pierwszym punktem wycieczki były pokazy, warsztaty, wykłady na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Tematem wykładu było : Jajka Faberge. Historia opowiedziana klejnotami, warsztaty matematyczne nauczyły nas przede wszystkim wiązać krawaty, układaćbryły, parkiet. Każdy miał możliwość obejrzenia wystawy motyli, żuków, ptaków. Oglądaliśmy również wystawę na temat rolnictwa dawniej i dziś oraz roślin. Zwiedziliśmy również budynki UWM. Niestety szybko nadszedł czas powrotu, ale wracaliśmy pełni pozytywnych emocji i radości ze wspólnie spędzonego czasu.    

Sabina Żebrowska

DSC06458

20663993 1895272270735047 4964047816047505417 n 800x600

W sobotę 5 sierpnia 2017 roku w sołectwie Smolany zorganizowane zostały warsztaty ekologiczne. Miały one na celu edukowanie oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców sołectwa, zwłaszcza tych najmłodszych. Warsztaty rozpoczęły się od przeprowadzenia zabaw i konkursów - ekologicznych i sprawnościowych, sprawdzających m.in. wiedzę na temat ponownego wykorzystania odpadów komunalnych . Za udział w zabawach dzieci otrzymały nagrody. Następnie mieszkańcy przeprowadzili akcję sprzątania wsi oraz posadzili na placu wiejskim zakupioną roślinność.   Przed świetlicą umieszczono również zakupione kosze do segregacji odpadów oraz karmiki dla ptaków. Działania te w znacznym stopniu podniosły wśród najmłodszych poczucie odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy.  Całość zwieńczył piknik i wspólne pieczenie kiełbasek.

Zadanie pn. „EKO-PRZYGODA” zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pozyskanego przez Gminę Janowiec Kościelny na wniosek sołectwa Smolany.

Joanna Krajewska