13087616 1231565100187214 1406921525533355020 n 800x600indeks

25 czerwca 2016 r. 23 osobowa grupa dzieci z sołectwa Borowe oraz okolicznych miejscowości odwiedziła " Krainę 7 Osobliwości " w Jabłonce k. Nidzicy. Tam dzieci spotkały się z Wodnicą Alicją i Wodnikiem Omulkiem. W ramach zajęć odbyły niezwykłą podróż w czasie i przeniosły się w przeszłość mazurskiej wsi. Idąc leśną ścieżką edukacyjną rozwiązywały różne zadania i zagadki dotyczące m.in. środowiska i jego ochrony. Zapoznały się z pracą dawnych Mazurów. Poznały las, spotkały rolnika, drwala, rybaka i dowiedziały się jak kiedyś wyglądała ich praca i jakich narzędzi używali oraz jaki wpływ poszczególne zawody miały na środowisko dawniej i dziś. Spacer skończył się w skansenie narzędzi rolniczych, gdzie czekał na dzieci ukryty skarb. Po spacerze dzieci zapoznały się z tradycyjnymi „ekologicznymi” zabawami naszych dziadków. Była min. gigantyczna proca, spacer na nietypowych obcasach czy zwariowane koło. Kolejnym etapem było malowanie na drewnie legendarnego Wodnika Omulka. Własnoręcznie pomalowany portret Wodnika dzieci zabrały ze sobą w dalszą podróż, by przynosił im szczęście. Zwieńczeniem całej wycieczki był odpoczynek nad jeziorem.

Projekt podniósł świadomość ekologiczną wśród mieszkańców sołectwa Borowe i sąsiednich miejscowości- szczególnie dzieci, promował nawyki ekologiczne wśród młodych osób, nauczył wrażliwości wobec zwierząt i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody. Wyjazd był "ekologiczną lekcją przyrody" dla młodych uczestników.
Projekt pt." Aktywnie po zdrowie - z zabawą poznajemy las" został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie pozyskanemu przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście”.

Monika Ławicka

 SDC13155 800x600indeks

W dniu 21 czerwca 2016 r. w Janowcu Kościelnym odbyły się warsztaty ekologiczne „Odpady segregujesz- wiele zyskujesz”. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a inicjatorem pomysłu było sołectwo Janowiec Kościelny. W imieniu sołectwa wnioskodawcą jest Gmina Janowiec Kościelny. Celem warsztatów było pogłębienie świadomości mieszkańców na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki surowców. O odpowiedzialnych zakupach, ekoznakach oraz zasadach segregacji odpadów uczestnikom opowiadali pracownicy Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym. Następnie, za pomocą zabaw ruchowych i plastycznych dzieci utrwalały zdobytą wiedzę. Działania tego typu mają zachęcić dzieci do dbania o Ziemię na co dzień, poprzez wykształcenie codziennych nawyków proekologicznych i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej. Następnie mają promować zachowania proekologiczne w środowisku lokalnym oraz zaangażować dzieci w przekazywanie wiadomości rodzicom.

Monika Ławicka