inne

1 czerwca 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu laboratoryjno – przyrodniczego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. Konkurs został ogłoszony na początku maja 2017r. i został przygotowany przez panie: Judytę Wrzeszczyńską, Sabinę Żebrowską, Krystynę Szulczak i Anetę Lejk . Zadaniem uczestników było wykonać doświadczenie z dziedzin nauk matematyczno – przyrodniczych oraz wykonanie podsumowania tego doświadczenia wykorzystując techniki multimedialne. Najczęściej uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne lub nagrywali krótkie filmiki. W szkole podstawowej zwyciężyła Maja Wesołowska, w gimnazjum w kategorii praca indywidualna Mateusz Wylamowski, a praca zespołowa I miejsce zajęły: Katarzyna Skierska, Klaudia Jabłonowska i Wiktoria Kamińska.                                              

                                                                                                               Sabina Żebrowska

DSC 0171 800x450

Dnia 13.06.2017r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym odbył się Festiwal Nauki. Opiekunami byli: Sabina Żebrowska, Krystyna Szulczyk, Judyta Wrzeszczyńska i Zbigniew Czechowski i to pod ich opieką uczniowie gimnazjum przygotowali doświadczenia i ciekawostki. Festiwal został zorganizowany dla przedszkolaków, zerówki i klas I – III szkoły podstawowej. Dzieci mogły zobaczyć szkielet człowieka, narządy wewnętrzne człowieka, maszynę elektrostatyczną, wulkan, model układu słonecznego, maszynę do cięcia styropianu wykonaną przez uczniów, a nawet gołębie, które ze swojej prywatnej kolekcji zaprezentował nam Jakub Moszczyński. Filip Kozicki przedstawił nam swoje prace narysowane ołówkiem, które wzbudziły ogromne zainteresowanie. Dziękujemy wszystkim za współpracę i zapraszamy za rok.

                                                       Sabina Żebrowska

20170210 093905 800x451

Kuratorium Oświaty ogłosiło wyniki konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dwoje uczniów naszej szkoły może pochwalić się wysokimi wynikami w tych konkursach. W szkole podstawowej jest to uczeń klasy VI - Olaf Gałęziewski, który uzyskał tytuł laureata konkursu dla szkół podstawowych z historii. W gimnazjum tytuł finalisty konkursu przedmiotowego wiedzy o społeczeństwie zdobyła uczennica klasy IIIB –Katarzyna Cesarczyk. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Udział w konkursach z historii i wiedzy o społeczeństwie wpisuje się w działania naszej szkoły, która w tym roku rozpoczęła starania o uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Uczniów do konkursów przygotowali nauczyciele historii – Sylwia Szczepkowska i Zbigniew Czechowski.

                                                                                                                                      S. Szczepkowska

DSCF7408 800x600

Dnia 16 lutego 2017 do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, na zaproszenie Dyrekcji, przybył mjr dr Adam Szymanowicz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w celu przeprowadzenia zajęć na temat przyjaźni polsko-węgierskiej. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Przyjaźń polsko-węgierska sięga średniowiecza, kiedy to władca Polski – książę Bolesław Krzywousty i Król Węgier – Koloman Uczony, zawarli sojusz antyniemiecki. W późniejszym okresie przedstawiciele dynastii panujących obu państw zawierali małżeństwa dynastyczne. Kilkukrotnie doszło do unii dynastycznej, gdy Polacy i Węgrzy mieli wspólnego władcę. Tak było w okresie panowania Ludwika Węgierskiego, Władysława Warneńczyka  i Stefana Batorego. Rycerstwo polskie wspierało rycerstwo węgierskie, m.in. w bitwie pod Warną i Mohaczem. W czasie powstania węgierskiego w latach 1848 -1849 kilka tysięcy Polaków walczyło o wolność Węgier, a polscy generałowie - Henryk Dembiński i Józef Bem byli głównodowodzącymi powstańczej armii węgierskiej. W kilkanaście lat później Węgrzy uczestniczyli w powstaniu styczniowym. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Węgrzy nieodpłatnie i własnym transportem przekazali Polakom własne zapasy amunicji i wyposażenia wojskowego. 30 tysięcy Węgrów zgłosiło się ochotniczo, aby walczyć u boku Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. Niestety, nie zostali przepuszczeni przez władze czechosłowackie. W trakcie II wojny światowej Węgrzy udzielali schronienia polskim uchodźcom. Polacy masowo udzielali pomocy ofiarom sowieckiej interwencji w czasie powstania węgierskiego w 1956 r.

W marcu 2007 r. parlamenty obu państw ustanowiły dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

                                                                                          E. Wesołowska