20170210 093905 800x451

Kuratorium Oświaty ogłosiło wyniki konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dwoje uczniów naszej szkoły może pochwalić się wysokimi wynikami w tych konkursach. W szkole podstawowej jest to uczeń klasy VI - Olaf Gałęziewski, który uzyskał tytuł laureata konkursu dla szkół podstawowych z historii. W gimnazjum tytuł finalisty konkursu przedmiotowego wiedzy o społeczeństwie zdobyła uczennica klasy IIIB –Katarzyna Cesarczyk. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Udział w konkursach z historii i wiedzy o społeczeństwie wpisuje się w działania naszej szkoły, która w tym roku rozpoczęła starania o uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Uczniów do konkursów przygotowali nauczyciele historii – Sylwia Szczepkowska i Zbigniew Czechowski.

                                                                                                                                      S. Szczepkowska

e kompetencje

Projekt „E-kompetencje bez barier” ma na celu doprowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia mieszkańców 65 gmin objętych działaniami z województwa warmińsko-mazurskiego (56 gmin), województwa lubuskiego (4 gminy) i mazowieckiego (5 gmin).

Projekt jest wstępem do zacieśnienia więzi lokalnych społeczności włączenie ich w „cyfrowy” świat usług publicznych.

Co oferujemy?

Zakres proponowanego wsparcia będzie zróżnicowany zarówno pod względem formy jak i treści, dopasowany do potrzeb i umiejętności każdego z uczestników. Główny nacisk zostanie położony na bezpośrednie angażowanie uczestników w  zakres tematyczny zajęć, a także w sposób przekazywania wiedzy. Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • Szkoleń z grupy „narzędziownia”,
 • Warsztatów i pogadanek  tematycznych,
 • Wycieczek,
 • Telekonferencji,
 • Doradztwa.

Szkolenia z „narzędziowni”  obejmą 3 rodzaje szkoleń z obszarów:

 • obsługi urządzeń cyfrowych (komputery, tablety, smartfony, itp.),
 • programów komputerowych (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji, nagrywania muzyki) oraz,
 • pracę z informacją.

aby dostarczyć uczestnikom bazy kompetencyjnej, na której będą mogli budować swoje umiejętności cyfrowe, funkcjonalnie połączone z życiem codziennym.

Warsztaty tematyczne prowadzone przez Przewodników poświęcone jednemu tematowi np. korzystanie z e-dzienników lekcyjnych, tworzenie bloga. Tematyka ustalana na bieżąco pod indywidualne zainteresowania i potrzeby uczestników. Przez cały czas stymulowana będzie wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, w tym uczenie się na błędach i wymyślanie sposobów przezwyciężania napotkanych wyzwań.

Wycieczki szkoleniowe np. do najbliższego paczkomatu, z którego zostanie odebrana przesyłka zamówiona wcześniej podczas zajęć w E-Klubie w temacie zakupów internetowych, co ma przybliżyć uczestnikom aspekty obsługi automatów pocztowych czy  wizyta w punkcie potwierdzania tożsamości przy pozyskiwaniu profilu zaufanego e-PUAP, itp.).

Telekonferencje – mosty wideo między członkami E-Klubów z różnych gmin, ćwiczące zdalną komunikację i ułatwiające wymianę wiedzy i doświadczeń bez barier geograficznych.

Doradztwo indywidualne – w tym zdalna pomoc w rozwiązywaniu drobnych problemów sprzętowych lub merytorycznych poprzez telelinię, utworzoną dla uczestników projektu, aby zapewnić im wsparcie w nabywaniu kompetencji pomiędzy sesjami w Klubach, przy działaniach samodzielnych w domu, obsługiwana przez personel projektu.

Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli zapewnione wsparcie w postaci m.in.:

 • zwrotu kosztów dojazdu lub transportu organizowanego,
 • poczęstunków,
 • zapewnienia opieki nad dzieckiem w trakcie uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość komunikacji i nauki zdalnej w ramach internetowej platformy (poprzez fora tematyczne, bank materiałów szkoleniowych),
 • terminarz spotkań adekwatny do potrzeb i możliwości grupy (w dzień dla osób niepracujących, po południu lub w weekendy dla pracujących) oraz wolną od stresu atmosferę podczas zajęć.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 r.ż), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności zamieszkałych na obszarze 65 Gmin z trzech województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubuskiego. (patrz zakładka e-Kluby).

Szczególnie mile widziane są:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby starsze (65+).

Szczegółowe informacje o projekcie, regulaminy, formularze i materiały dostępne są w E -klubach na terenie Gminy Janowiec Kościelny:

Lokalizacja 1:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
13-111 Janowiec Kościelny 61

 Przewodnik :

Pan Stanisław Kazimierski
                   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                   tel. 887321770

 Lokalizacja 2:

Szkoła Podstawowa
im. Zawiszy Czarnego
Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny

Przewodnik:

Pan Przemysław Dudek
             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                   tel. 506054965

Lokalizacja 3:

Świetlica Wiejska
Safronka 23
13-111 Janowiec Kościelny

Przewodnik:

Pan Piotr Żebrowski
             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                   tel. 602589005

oraz na stronie http://e-kompetencje.wmzdz.pl.

Autor: WMZDZ

DSCF7408 800x600

Dnia 16 lutego 2017 do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, na zaproszenie Dyrekcji, przybył mjr dr Adam Szymanowicz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w celu przeprowadzenia zajęć na temat przyjaźni polsko-węgierskiej. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Przyjaźń polsko-węgierska sięga średniowiecza, kiedy to władca Polski – książę Bolesław Krzywousty i Król Węgier – Koloman Uczony, zawarli sojusz antyniemiecki. W późniejszym okresie przedstawiciele dynastii panujących obu państw zawierali małżeństwa dynastyczne. Kilkukrotnie doszło do unii dynastycznej, gdy Polacy i Węgrzy mieli wspólnego władcę. Tak było w okresie panowania Ludwika Węgierskiego, Władysława Warneńczyka  i Stefana Batorego. Rycerstwo polskie wspierało rycerstwo węgierskie, m.in. w bitwie pod Warną i Mohaczem. W czasie powstania węgierskiego w latach 1848 -1849 kilka tysięcy Polaków walczyło o wolność Węgier, a polscy generałowie - Henryk Dembiński i Józef Bem byli głównodowodzącymi powstańczej armii węgierskiej. W kilkanaście lat później Węgrzy uczestniczyli w powstaniu styczniowym. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Węgrzy nieodpłatnie i własnym transportem przekazali Polakom własne zapasy amunicji i wyposażenia wojskowego. 30 tysięcy Węgrów zgłosiło się ochotniczo, aby walczyć u boku Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. Niestety, nie zostali przepuszczeni przez władze czechosłowackie. W trakcie II wojny światowej Węgrzy udzielali schronienia polskim uchodźcom. Polacy masowo udzielali pomocy ofiarom sowieckiej interwencji w czasie powstania węgierskiego w 1956 r.

W marcu 2007 r. parlamenty obu państw ustanowiły dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

                                                                                          E. Wesołowska

IMG 0714 800x600

Dnia 13.10.2016r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym, odbyło się szkolenie indywidualne dla rolników.  Dotyczyło ono  przestrzegania zasad  BHP w gospodarstwie rolnym.  Rolnicy najczęściej ulegają wypadkom przy pracy z udziałem  grup zdarzeń:  02 - upadek osób, 07 - pochwycenie przez części ruchome maszyn i urządzeń oraz 08 -uderzenie, pogryzienie przez zwierzęta.  Wskaźnik wypadkowości w województwie warmińsko-mazurskim  jest jednym z najwyższych, a w gminie Janowiec Kościelny jest najwyższy   (2015 - 7 wypadków;  01.01.2016r.-30.09.2016r. - 15 wypadków) z wszystkich gmin, podległych  Placówce Terenowej KRUS w Nidzicy, dlatego  przeprowadzenie  szkolenia dla ww. gminy  było jak najbardziej  zasadnym.  
 Główne hasła szkolenia:
Upadek to nie przypadek, które przypomina, że dbałość o stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ład i porządek w obejściu, stosowanie właściwej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, skutecznie ograniczają ryzyko upadków osób podczas pracy w rolnictwie.

-  Nie daj się wkręcić, mające na uwadze zapobieganie groźnym w skutkach pochwyceniom i uderzeniom przez ruchome części maszyn i urządzeń, poprzez dbanie o ich stan właściwy, o kompletność osłon i zabezpieczeń ruchomych części, przestrzeganie zaleceń producentów zawartych w instrukcjach obsługi, takich jak np. konieczność wyłączenia napędu przed rozpoczęciem napraw i regulacji.
 - Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe hasło, związane z problemem wypadków podczas obsługi zwierząt. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze zależy od warunków jego bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej przestrzeni do życia oraz pożywienia i wody, traktowanie ich przyjaźnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia, uderzenia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich obsługi,  zapobiega zakażeniom chorobami odzwierzęcymi.

Głównym celem spotkania było omówienie najważniejszych zasad BHP, których przestrzeganie pozwoli  zmniejszyć ryzyko wszystkich wypadków, a w szczególności ww. grup oraz zaprezentowanie trybu  postępowania wypadkowego.
Wiedzę przekazaną na szkoleniu  uczestnikom uzupełniono o  projekcję filmów edukacyjnych z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. W między czasie  rozdano  uczestnikom broszury i kalendarze prewencyjne  na 2017r.  Podsumowaniem zdobytej na szkoleniu wiedzy było rozwiązanie testu z zakresu BHP w rolnictwie. Komisja konkursowa w składzie Kierownik PT KRUS w Nidzicy -  Joanna Szczepkowska oraz Samodzielny Inspektor -  Sylwia Urbanowicz z przyjemnością wyłoniły  laureata konkursu, którym okazała się  Pani  Ewa Szczepkowska ze Szczepkowa Borowego, która otrzymała nagrodę ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w postaci: gaśnicy proszkowej, apteczki, koca gaśniczego oraz  dodatkowych gadżetów. Laureatce Kasa życzy skutecznego wykorzystywania nagrody przy codziennej pracy w rolnictwie.

PT KRUS w Nidzicy

IMG 0712 800x600

IMG 0714 800x600